POMÔŽTE DEŤOM RÁSŤ!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládeže počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top