Kontakty

Balchaš
8 Marta 12
100 300 Balchaš
Kazachstan
tel: 00 7777 328 3406
email: balchasnd@mail.ru
Beckov
Stredisko domácej starostlivosti
916 38 Beckov 53
č.t. 032/7777 104
email: bckcharita2@stonline.sk
Košice
Skladná 11
040 01  Košice
č.t. 0907 500 543
email: sestry.ke@gmail.com
Nové Mesto nad Váhom
Klčové 87
915 01 Nové Mesto n/Váhom
č.t. 032/ 7713862
m.č.: 0903 563 553
email: sestrynd@gmail.com
Piešťany
Kuzmányho 9
921 01 Piešťany
m.č.: 0904 738 159
email: sestryndpy@gmail.com
Trenčín
1. mája 7/A
911 01 Trenčín
č.t. 032/6528 836
email: trencinnd@gmail.com
Trnava
Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 66 Trnava
č.t. 033/5912 820
email: trnavand@gmail.com
Zubrohlava
Hlavná 258
029 43 Zubrohlava
m.č.  0911 912 369
email: sestryzubrohlava@gmail.com
DUCHOVNÁ RODINA P. GABRIELA
email: drpgsestry@gmail.com


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top