Kontakty

Balchaš

 8 Marta 12
478 210 Balchaš
Kazachstan
tel.: +77103647480
mobil: +77015328410
email: balchasnd@mail.ru

Beckov

 Charitný dom
916 38 Beckov 53
č.t. 032/7777 104
email: bckcharita2@stonline.sk

Košice

Skladná 11
040 01  Košice
č.t. 0910 974 424
email:sestry.ke@gmail.com

 Nitra

 
Kalvárska 1
949 04 Nitra
č.t. 0910 852 350
email: nitrand@gmail.com

Nové Mesto nad Váhom

Klčové 87
915 01 Nové Mesto nad Váhom
č.t. 032/771 3862
mobil: 0903 563 553

Piešťany

 
Kuzmányho 9
921 01 Piešťany
mobil: 0904 738 159

Trenčín

1. mája 7/A
911 01 Trenčín
č.t. 032/6528 836
email: trencinnd@gmail.com

Trnava

 Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 66 Trnava
č.t. 033/5912 820
email: trnavand@gmail.com

Vranov nad Topľou

 Dlhá 235
093 01 Vranov nad Topľou
č.t. 057/446 1112
email: vranovnd@gmail.com
 
 

Zubrohlava

Hlavná 258
029 43 Zubrohlava
m.č.  0911 912 369
email: oravand@orava.sk
 


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top