NOVÉNA K 100. NARODENINÁM JÁNA PAVLA II.

             Misijná škola Karola Wojtylu nás pozýva spolu osláviť 100. narodeniny pápeža, ktorý miloval Slovensko prostredníctvom duchovného putovania, ktorým ako duchovný darček bude novéna. Stiahnuť  si ju môžete tu!

          Tento pápež pred 25. rokmi, kedy navštívil Prešov, Tatry, mariánske mestá Šaštín a Levoča a keď sa v Košiciach stretol s mladými, vyzval Slovakov:

„Necúvajte pred požiadavkami evanjelia!“

Celý minulý týždeň, pred začiatkom „Noci s Bohom“ sa niesol v duchu slov: „Dnes začíname! Pozývame, príďte! Vlastne, pozýva sám Ježiš s Otcom i Duchom Svätým! Lebo toto je NOC S BOHOM! A práve u nás! TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH!“  Takto podobne, osobne i cez médiá, sestry trenčianskej komunity volali známych i neznámych spolu s mladými zo spoločenstva eNDe, ktoré vzniklo minulý rok pri kostole Notre Dame v Trenčíne.

Vo Vranove nad Topľou sa deti z tretieho ročníka na svoje prvé sväté prijímanie pripravili duchovnou obnovou dňa 20.6.2020. Keďže skoro celý deň pršalo, sestry si pre ne pripravené súťaže, dramatizáciu, tanec, pohybové hry, tvorivé dielne aj film. Všetky aktivity boli zamerané na ich veľký deň – 1. sväté prijímanie. Viac napovie foto…

Zubrohlavský Nodam dňa 21. júna 2020 pripravil  pre svojich členov aj nečlenov Nodamský deň, aby deti znova zjednotil po nútenej izolácii v čase korona-krízy.  Cieľom bolo nielen vyplniť deťom voľný čas, ale tiež odbremeniť rodičov od nadmernej záťaže pri výchove a vyučovaní. Animátori si v predstihu pripravili aktivity, aby deti zabavili čo najviac na čerstvom vzduchu, hoci počasie bolo neúprosné. Stretkáči začali svojou hymnou „Budem ako strom“ a potom ich „svetoznámi chemici“ Pat a Mat očarili zaujímavými chemickými pokusmi, ktoré napodiv zafungovali. Potom sa  deti rozdelili na štyri skupiny a tie s vervou začali absolvovať stanovištia zamerané na tvorivosť, šport, intelektuálne a relaxačné hry. Deti sa dokázali zapojiť do spoločnej vybíjanej a futbalu s animátormi. V závere stretnutia sa zjednotlili pri spoločnom agapé. Ochádzani spokojní, že sa opäť mohli stretnúť s kamarátmi a animátormi. Foto…

Milé dievčatá! Máte už program na prázdniny? Máme pre vás pripravené dve možnosti, ako ich prežiť zmysluplne: Tá prvá je pre dievčatá 13+: pozývame vás na duchovno-tvorivý pobyt od 11.-15.augusta 2020 v kláštore Školských sestier de Notre Damev v Novom Meste nad Váhom. Názov tohoto pobytu je: KRÁČAJ PO VODE! a je zameraný na dôveru v Ježiša, On ťa chce učiť dôverovať Mu. Prihlásiť sa môžeš ONLINE, alebo na t.č. 0910 852 019 (sr. Katarína), 0903 2015 026 (sr. Xavera). Viac informácií nájdeš na tomto plagáte, ktorý si môžeš stiahnuť, (prípadne obrázok). Druhá možnosť je pre 16+ t.j. pre stredoškoláčky a vysokoškoláčky. Ide o duchovú obnovu s názvom: ZLOM MI SRDCE PRE SVOJ PLÁN! Ježiš ti chce pomôcť objaviť Jeho plán s tvojim životom. Obnova sa bude konať v dňoch od 14.-19. augusta 2020 v Beckove. Prihlásiť sa môžeš na e-meil: sr.edita@gmail.com, kde získaš aj bližšie informácie. Plagát je tu. Obidva plagáty môžeš šíriť medzi spolužiačkami, kamarátkami, vo farnosti, v spoločenstve. My pozývame teba, ty pozvi svoje kamarátky a pokúsme sa vytvoriť spoločenstvo viery. Tešíme sa na teba!

Dňa 19.júna 2020 zvečera až do rána sa uskutoční v trenčianskej komunite a v kostole Notre Dame veľká akcia. Sestry sa inšpirovali našimi nemeckými sestrami v Auerbachu a povedali si: „Ideme do toho!“ Do „Noci s Bohom“, kde spolu s novým spoločenstvom mládežníkov eNDe a s kňazmi z farnosti budú tráviť tento čas zaujímavým programom, v ktorom je centrom samozrejme Boh sám. Všetko si môžete pozrieť na plagáte a srdečne pozývajú všetkých, ktorí budú chcieť kostol aj s programom navštíviť. Organizátori sa na vás tešia! Ostatné na plagáte. 


Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top