SPOMIENKA NA AKCIU „R“

29.8.2020 si pripomíname 70. výročie snahy komunistického režimu o likvidáci rehoľného života na Slovensku. Likvidácia ženských kláštorov sa uskutočnila sústreďovaním rehoľných sestier do centier a to po viacerých  etapách. V prvých dvoch vlnách bolo do sústreďovacích centier prevezených asi 4 000 sestier. V ďalšej

             Misijná škola Karola Wojtylu nás pozýva spolu osláviť 100. narodeniny pápeža, ktorý miloval Slovensko prostredníctvom duchovného putovania, ktorým ako duchovný darček bude novéna. Stiahnuť  si ju môžete tu!

          Tento pápež pred 25. rokmi, kedy navštívil Prešov, Tatry, mariánske mestá Šaštín a Levoča a keď sa v Košiciach stretol s mladými, vyzval Slovakov:

„Necúvajte pred požiadavkami evanjelia!“

Sestry trenčianskej komunity putovali do Šaštína práve v deň menín Panny Márie.  V bazilike Sedembolestnej si vyprosovali milosti do nového školského roka  a prežili  pekné spoločné chvíle pri šaštínskych jazerách. Za jesenné krásy prírody ďakovali Bohu na spoločnej turistike cez Haluzickú

          Rodičia často zvyknú dávať svojim deťom krížik na čelo so slovami požehnania. Mali by sme dovoliť deťom, aby aj oni požehnávali nás.

           Veľa rodičov si osvojilo pekný zvyk žehnať svoje deti krížikom na čelo. Toto gesto prináša do duše veľa dôležitých vecí: je prejavom

Prvé stretnutie detí v beckovskom Nodame sa v tomto školskom roku začalo vonku, v záhrade na krásnom trávniku pod hrejivými lúčmi slnka. Deti a animátori si zopakovali tanečné kreácie z letného tábora, zahrali sa a vyšantili. Potom sa presunuli na detské ihrisko v parku, kde pokračovali

Mesto Vranov nad Topľou ochraňuje „Vranovská Pani, milostivá Matka,“ ktorá je znázornená na milostivom obraze v bazilike minor.  Každoročne sa v tejto bazilike slávi odpustová slávnosť na sviatok Narodenia Panny Márie, ktorej predchádza

7. septembra 2020 pri zádušnej sv. omši o 14. hod vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove sme sa rozlúčili s naším pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. Prial si byť pochovaný v Beckove,  blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť.


Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top