NAJVÄČŠIA RADOSŤ JE ODPOVEDAŤ NA BOŽIE VOLANIE

Pápež František povedal, že veľká radosť sa objaví, keď človek ponúkne svoj život v službe Božiemu volaniu. „Existujú rôzne spôsoby uskutočňovania plánu, ktorý má Boh pre každého z nás, plánu, ktorý je vždy plánom lásky.

Pope Francis gives the Angelus address from the Apostolic Palace. Credit: Vatican Media/CNA.

A najväčšou radosťou pre každého veriaceho je odpovedať na túto výzvu, ponúknuť seba samého v službe Bohu a jeho bratom a sestrám, “uviedol pápež František vo svojom príhovore Angelus 17. januára 2021.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi slávime Rok sv. Jozefa. Pápež František ho vyhlásil zverejnením apoštolského listu „Patris Corde“ (S otcovským srdcom), pričom povedal, že kresťania v tomto roku môžu objaviť príklad sv. Jozefa – je to „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi slávime Rok sv. Jozefa. Pápež František ho vyhlásil zverejnením apoštolského listu „Patris Corde“ (S otcovským srdcom), pričom povedal, že kresťania v tomto roku môžu objaviť príklad sv. Jozefa – je to „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej

„Slovo sa stalo telom…“
       (Jn 1, 14)

  V plnosti času
  sa Božie SLOVO obrátilo na Máriu  
  a ona ho prijala celým svojím bytím.  
  Z nej si vzalo TELO a narodilo sa 
  ako SVETLO pre ľudí.
  Toto DIEŤA nám bolo dané
  ako veľký DAR,
  ktorý nás vnútorne premieňa,
  dáva nám pokoj, svetlo i radosť 
  a osvecuje celý oblúk
                           našej životnej cesty.                        
    (por. František: Lumen fidei 20,58)

Z lona matky Cirkvi sa túto noc znova narodil Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Jeho meno je Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje. Otec, Večná a nekonečná láska, ho poslal na svet nie aby ho odsúdil, ale aby ho spasil (porov. Jn 3,17). Otec ho dal, s nesmiernym milosrdenstvom. Dal ho všetkým. Dal ho navždy. A On sa narodil ako maličký plamienok zažatý vo tme a chlade noci.
To dieťa, narodené z Panny Márie, je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo, ktoré nasmerovalo srdce a kroky Abraháma do zasľúbenej zeme, a naďalej priťahuje tých, ktorí sa spoliehajú na Božie prísľuby. Slovo, ktoré viedlo Hebrejov na ceste z otroctva k slobode, a naďalej volá otrokov každej doby, aj dneška, vyjsť zo svojich väzení. Je to Slovo žiarivejšie nad slnko, vtelené v maličkom synovi človeka. Je to Ježiš, svetlo sveta.
(Sv. Otec František: Urbi et orbi, Vianoce 2019)

          Milí naši spolupracovníci, príbuzní, známi, priatelia a podporovatelia!

           Znovu tu máme sviatky príchodu vteleného Slova, Svetla, Pokoja na tento svet. Tento rok ich prežívame trochu v napätí z nebezpečenstva šírenia nákazy COVIDU 19, zo strachu pred chorobou… Nevieme, čo nás v budúcnosti čaká… Ale určite vieme, že Boh bude stále s nami, lebo znova prichádza ako bezmocné Dieťaťa, aby bol každému blízky a pre všetkých prijateľný.
          Nech vám Dieťa z jasieľ odmení každú vašu obetu, modlitbu, službu, ktorou podporujete šírenie a upevňovanie kráľovstva Lásky v srdciach detí a mladých.
          Prajeme  Vám, aby ste v tieto požehnané dni prežili vo svojom srdci dotyk Božej lásky a tvár Dieťaťa spoznali v tvárach  všetkých ľudí.

          Požehnané Vianoce i celý nový rok 2021, prežívaný s Božím Slovom, ktorým sa nám dobrý Boh prihovára, pri jasliach vyprosuje
                                                                                

                                                                                            provinciálka
                                                                            a všetky Školské sestry de ND 
 
          Nové Mesto nad Váhom 15. decembra 2020

          Sme súčasťou príbehu, ktorý je plný nádeje. Jesseho strom je jedinečný spôsob, ako prežiť advent hlbším spôsobom a ako si uvedomiť, že sme súčasťou veľkej Božej rodiny, s ktorou má Boh plán. Jesseho strom ukazuje, k čomu všetko smeruje – ku Kristovi, k pôvodcovi dejín a vesmíru.

          Jesseho strom našiel počas adventu svoje miesto v Materskej škole bl. Alexie

„Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený,“ píše pápež František v apoštolskom liste, ktorý prinášame v plnom znení v preklade KBS.

Apoštolský list Admirabile signum Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí 

1. Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov,


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top