DARUJTE NÁM 2%. ĎAKUJEME!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládežou počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Pomôžte nám pomáhať deťom rásť. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

Ahoj!

Máš 13+ rokov a chcela by si prežiť najbližšie leto zmysluplne? Chcela by si cez prázdniny „ísť vyššie k Bohu a hlbšie do svojho ❤ „? Tak máme pre teba ponuku vo forme duchovnej obnovy v spoločenstve dievčat, ktorú pripravujeme pre teba a tvoje kamarátky v čase od 3. do 6. augusta 2023 v Piešťanoch

Z Božej dobroty sa v tomto roku dožila svojho životného jubilea 85  rokov  sr. Mária Glišová. Za dar jej života sestry ďakovali pri sv. omši. Vyprosovali  od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všedných dní a ďakovali jej za vernosť v zasvätenom živote. Zablahoželali jej aj sestry z provinciálneho vedenia.

V sobotu 13. 5. 2023 sa vo vranovskej komunite konala duchovná obnova žien, ktorú viedla sr. Noemi Ondreková. Stretnutie začalo imaginatívnou modlitbou na text Božieho slova – Ježiš kráča po vode a pokračovalo prednáškou zameranou na Boží plán so ženou. Spoločne sa zamýšľali aj nad tým, prečo je dôležité zaoberať sa svojim obrazom Boha. 

Hoci počasie v sobotu 6. mája veľmi neprialo, sestry s niekoľkými členmi Duchovnej rodiny pátra Gabriela vo viere vyrazili na známe pútne miesto Butkov. Na dolnom parkovisku odstavili autá a  stretli sa na začiatku krížovej cesty, ktorú sa spoločne pomodlili. Pútnici boli z Nového Mesta, Nitry, z Trenčína i Trnavy spolu so sestrami. Nasledoval zaujímavý

Aj tento rok sa komunity zmobilizovali, aby si vytvorili bulletin, ktorý podáva stručné informácie z desiatich komunít (deväť slovenských, jedna misijná v Kazachstane) a z provincie. Ďakujeme sestrám, ktoré pre bulletin pripravili príspevky  a fotografie. Bulletin je určený pre vnútorné potreby kongregácie a v blízkej budúcnosti bude


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top