„VY STE TIE KLÁSKY!“ … sesterské dni 2022

V dňoch 02. – 05. 01. 2022 sa v beckovskej komunite  konali sesterské dni, ktoré boli zároveň vyvrcholením ROKA MATKY ALEXIE. Sestry sa celý predchádzajúci rok duchovne pripravovali na jubileum 400. výročia jej smrti. V pondelok toto výročie oslávili votívnou sv. omšou ku cti bl. Alexie, ktorú celebroval vdp. Jozef Čirák OFM,

„Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn…“ (Iz 9,5) „Ježiš sa narodil v maštali, no zahrnutý láskou Márie a Jozefa. Tým, že sa narodil v tele, Boží Syn posvätil rodinnú lásku. Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery; miesto prijímajúcej

„Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený,“ píše pápež František v apoštolskom liste, ktorý prinášame v plnom znení v preklade KBS.

Apoštolský list Admirabile signum Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti

          Obchody už zapĺňajú svoje regály hračkami, čokoládou a deti sa už nemôžu dočkať Vianoc. Pokúsme sa nasmerovať ich na duchovný obsah adventu a cestu obrátenia počas krásneho adventného obdobia! Tu je 9 konkrétnych spôsobov, ako pripraviť ich srdcia na Ježišov príchod.

UROBTE SI ADVENTNÝ VENIEC

Adventný veniec má tvar kruhu, čo symbolizuje nekonečnosť Boha, náš večný život v Ňom a príchod Krista. Každú nedeľu zapálime jednu sviečku, pričom sa modlíme, alebo spievame Anjel Pána. Pri venci sa môže konať aj večerná modlitba rodiny. Žiariace svetlo sviečok nám pripomína, že čakáme na Krista – „Svetlo sveta, svetlo života!“ (Jn 8,12) Nezabudnite sviečky vždy zhasnúť! 🙂

STAVAJTE BETLEHEMSKÉ JASLIČKY

Namiesto priameho umiestnenia Jozefa a Márie  do maštaľky ich postavte do určitej vzdialenosti (možno práve 24 cm – 1cm/1deň/) a každým dňom ich priblížte o niečo bližšie k jasličkám. Bude to cesta z Nazareta do Betlehema. Deti budú sprevádzať aj pastierov a ovečky, a každý deň ich priblížia bližšie k jasličkám. Tento spôsob je dobrou ukážkou názornej ilustrácie času prípravy.

OTVÁRAJTE ADVENTNÝ KALENDÁR

Adventný kalendár je výborná výchovná a náučná pomôcka, v ktorej deti každý deň otvárajú okienka a plnia predsavzatia, modlitebné úmysly, ťahajú si biblické verše. V blízkosti kalendára môže byť umiestnený košíček, kde sa uložia splnené úlohy a predsavzatia.

ČÍTAJTE VIANOČNÉ PRÍBEHY

Podstatné je zamerať sa na udalosť Narodenia Pána. Príbehy z detskej biblie, vianočné poviedky, ktoré evokujú čakanie a hľadanie Ježiša.

ODREŽTE ČEREŠŇOVÚ VETVIČKU

Dodnes sa zachoval zvyk na 3. decembra, na sv. Barboru, rezať vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň (môže to byť aj zlatý dážď).

MYSLITE NA NÚDZNYCH

Deti niekedy pociťujú vlastnú bezmocnosť a preto sú citlivé na ľudí v núdzi. Prečo ich nepovzbudiť, aby sa zapojili do dobročinných akcií ako napr.: „Koľko lásky sa zmestí…..“, podporiť Vianočnú zbierku pre Plamienok, deti z detských domovov, darovať jedlo bezdomovcovi, pomôcť staršiemu človekovi, susedovi, navštíviť starých rodičov…  

VYRÁBAJTE VIANOČNÉ POHĽADNICE

Adventom začína nové liturgické obdobie. Spolu s deťmi si môžete vyrábať farebné betlehemy, maľovať anjelov, či vitrážové vianočné pohľadnice. Na vianočné pohľadnice môžu deti napísať biblické verše, alebo želania napr.: „Nech sa Ježiš narodí v našich srdciach!“ Každý večer sa môžu modliť za tých ľudí, pre ktorých pohľadnice pripravili.

NAUČTE SA VIANOČNÉ KOLEDY, ZAHRAJTE SI RODINNÚ JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ

Vianočnými koledami, prípadne „minijasličkovou“ pobožnosťou môžete potešiť svojich príbuzných, starých rodičov, či rodinných priateľov.

 

ZAPÁĽTE SVIEČKY V OKNE

V severských krajinách majú pekný zvyk 24. decembra vkladať sviečky do okien, aby „usmernili pútnikov“, na pamiatku putovania Jozefa a Márie v deň Narodenia Pána. Obyvatelia Lyonu to robia 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (Buďte opatrní pri otvorených plameňoch, alebo použite sviečky s baterkou!)

Porov. zdroj.

Do trenčianskej komunity zavítala Matka Alexia v podobe relikvií. Sestry môžu dva mesiace spolu s Alexiou ďakovať a prosiť, aby im sprostredkovala Božie požehnanie a milosti. V tejto náročnej dobe ich všetci veľmi potrebujeme. V pondelok 22.11.2021 začali deviatnik k úcte bl. Alexie spolu s veriacimi v Kostoliku Notre Dame,


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top