DARUJTE NÁM 2%. ĎAKUJEME!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládežou počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Pomôžte nám pomáhať deťom rásť. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

So smútkom v srdci, ale s nádejou na večný život Vám oznamujeme, že  dňa 13. júna 2022 si náš Pán vo svojej nevyspytateľnej múdrosti povolal našu SR. MÁRIU ŠIMONU MASLÍKOVÚ. Po krátkej chorobe zomrela v komunite v  Beckove  zahrnutá modlitbami sestier vo veku 50. rokov životu a v 26. roku rehoľného života. Pohrebné obrady budú 15. 06. 2022 (streda) vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Beckove o 15.00 hod. Prosíme o modlitbu za spásu našej zosnulej sestry. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné, nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. (parte)

V piatok 27. mája 2022 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška  ocenil viacerých laureátov cenou TSK. Toto ocenenie bolo udelené aj našej kongregáciiza nezištnú, obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci Trenčianskeho kraja.

Májové stretnutie vranovských spolupracovníkov bolo zvlášť radostné a slávnostné, pretože členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa po dlhej prestávke opäť stretli, obnovili si svoj záväzok a zároveň do spoločenstva prijali novú členku. Po milej liturgickej slávnosti nasledovalo agapé.

Sestry vranovskej komunity sa zúčastnili na farskej púti do Obišoviec, kde sa v Diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie konalo večeradlo. Po dvoch rokoch pandémie to bola radostná udalosť. Modlitbu posvätného ruženca viedol a sv. omšu celebroval otec arcibiskup  Mons. Bernard Bober. Na tejto púti sestry stretli viacerých známych, napr. i pána kanonika

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.

Ponúkame vám BROŽÚRKU so zamysleniami a modlitbami na každý deň v Týždni modlitieb za duchovné povolania, ktorú zostavili bohoslovci


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top