DARUJTE NÁM 2%. ĎAKUJEME!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládežou počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Pomôžte nám pomáhať deťom rásť. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

V Nedeľu Krista Kráľa, ktorá je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni, sa uskutočnilo diecézne stretnutie mladých s o. biskupom len v nedeľné popoludnie. Pre veľkú vzdialenosť (Karaganda je od Balchaša vzdialená 400km)  a zaneprázdnenosť mládeže sa sestry

          Obchody už zaplnili svoje regály hračkami, čokoládou a deti sa už nevedia dočkať Vianoc. Pokúsme sa nasmerovať ich na duchovný obsah adventu a cestu obrátenia počas krásneho adventného obdobia! Tu je 9 konkrétnych spôsobov, ako pripraviť ich srdcia na Ježišov príchod.

UROBTE SI ADVENTNÝ VENIEC

Adventný veniec má tvar kruhu, čo symbolizuje nekonečnosť Boha, náš večný život v Ňom a príchod Krista. Každú nedeľu zapálime jednu sviečku, pričom sa modlíme, alebo spievame Anjel Pána. Pri venci sa môže konať aj večerná modlitba rodiny. Žiariace svetlo sviečok nám pripomína, že čakáme na Krista – „Svetlo sveta, svetlo života!“ (Jn 8,12) Nezabudnite sviečky vždy zhasnúť! 🙂

STAVAJTE BETLEHEMSKÉ JASLIČKY

Namiesto priameho umiestnenia Jozefa a Márie  do maštaľky ich postavte do určitej vzdialenosti (možno práve 24 cm – 1cm/1deň/) a každým dňom ich priblížte o niečo bližšie k jasličkám. Bude to cesta z Nazareta do Betlehema. Deti budú sprevádzať aj pastierov a ovečky, a každý deň ich priblížia bližšie k jasličkám. Tento spôsob je dobrou ukážkou názornej ilustrácie času prípravy.

OTVÁRAJTE ADVENTNÝ KALENDÁR

Adventný kalendár je výborná výchovná a náučná pomôcka, v ktorej deti každý deň otvárajú okienka a plnia predsavzatia, modlitebné úmysly, ťahajú si biblické verše. V blízkosti kalendára môže byť umiestnený košíček, kde sa uložia splnené úlohy a predsavzatia.

ČÍTAJTE VIANOČNÉ PRÍBEHY

Podstatné je zamerať sa na udalosť Narodenia Pána. Príbehy z detskej biblie, vianočné poviedky, ktoré evokujú čakanie a hľadanie Ježiša.

ODREŽTE ČEREŠŇOVÚ VETVIČKU

Dodnes sa zachoval zvyk na 3. decembra, na sv. Barboru, rezať vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň (môže to byť aj zlatý dážď).

MYSLITE NA NÚDZNYCH

Deti niekedy pociťujú vlastnú bezmocnosť a preto sú citlivé na ľudí v núdzi. Prečo ich nepovzbudiť, aby sa zapojili do dobročinných akcií ako napr.: „Koľko lásky sa zmestí…..“, podporiť Vianočnú zbierku pre Plamienok, deti z detských domovov, darovať jedlo bezdomovcovi, pomôcť staršiemu človekovi, susedovi, navštíviť starých rodičov…  

VYRÁBAJTE VIANOČNÉ POHĽADNICE

Adventom začína nové liturgické obdobie. Spolu s deťmi si môžete vyrábať farebné betlehemy, maľovať anjelov, či vitrážové vianočné pohľadnice. Na pohľadnice môžu deti napísať biblické verše, alebo želania napr.: „Nech sa Ježiš narodí v našich srdciach!“ Každý večer sa môžu modliť za tých ľudí, pre ktorých pohľadnice pripravili.

NAUČTE SA VIANOČNÉ KOLEDY, ZAHRAJTE SI RODINNÚ JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ

Vianočnými koledami, prípadne „minijasličkovou“ pobožnosťou môžete potešiť svojich príbuzných, starých rodičov, či rodinných priateľov.

 

ZAPÁĽTE SVIEČKY V OKNE

V severských krajinách majú pekný zvyk 24. decembra vkladať sviečky do okien, aby „usmernili pútnikov“, na pamiatku putovania Jozefa a Márie v deň Narodenia Pána. Obyvatelia Lyonu to robia 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (Buďte opatrní pri otvorených plameňoch, alebo použite sviečky s baterkou!)

Porov. zdroj.

20. novembra 2022 počas slávnostnej sv. omše na slávnosť Krista Kráľa sestry sr. Sávia, sr. Mária, sr. Ladislava a sr. Assumpta oslávili svoje strieborné a zlaté jubileum sľubov. Sláveniu predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému vernosti Kristovi, ktorou ich sprevádzal p. Anton Kračunovský OFM.  Jubilejná slávnosť

V sobotu 5. novembra 2022 si vranovské deti z Farnosti sv. Františka z Assisi pozvali na svoje detské stretko vzácnu návštevu z neba – niekoľkých svätých. Bolo to veľmi milé, veselé, zábavné i povzbudzujúce stretnutie, z ktorého všetci účastníci odchádzali veľmi šťastní a hlavne s novou chuťou byť dobrými.

Bál svätých – verzus halloween nie je aktuálny len v Amerike, či v Európe, ale aj v Ázii, teda aj v Balchaši. Viera ľudí je tu v plienkach teda svätých ešte nepoznajú, a keďže túžba sláviť je v hĺbke každého ľudského srdca, oslavujú to, čo sa im ponúka – aj halloween, veď je to taký „zábavný sviatok….“ Bál svätých tu sestry organizujú od r. 2016 s cieľom spoznávať krásu života s Kristom prostredníctvom príkladov


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top