DARUJTE NÁM 2%. ĎAKUJEME!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládežou počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Pomôžte nám pomáhať deťom rásť. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

Vo štvrtok 9.novembra sa sestry z beckovskej komunity spolu s pátrom Jozefom OFM a jeho spolupracovníčkami  vydali na púť do Krakova. V centre mesta si prezreli najdôležitejšie pamiatky ako kráľovský kostol Panny Márie, tzv. Mariánsku baziliku, stredoveké  trhovisko s plátnom – Sukiennice na Rynku Glownym,

V týždni od 30.10. do 5.11. boli v Kazachstane jesenné prázdniny. Kazašské sestry už tradične využili voľno detí na malú duchovnú obnovu vo farskom pastoračnom centre. Téma stretnutia: Čo je svätosť? Deti sa zamýšľali nad podstatou svätosti na nedeľnej katechéze. V téme pokračovali aj v týždni, keď deti nocovali

V sobotu 28.10.2023 sa v pastoračnej miestnosti Farského úradu v Zubrohlave  uskutočnila duchovná obnova žien pod vedením sr. Noemi Ondrekovej. Dvanásť žien začalo obnovu najmä sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval vdp. ThLic. Pavol Jurčišin. Neskôr pozorne vnímali prednášku, v ktorej mohli nájsť

V dňoch 13. – 15. októbra 2023 sa v Centre novej evanjelizácie v Beckove u františkánov sa konečne po 4 rokoch uskutočnili duchovné cvičenia Duchovnej rodiny pátra Gabriela pod vedením pátra Viktora Locnera O.Praem.  Účastníkov bolo 23 a pomáhali sr. Anežka, sr. Consoláta a sr. Františka s animátorkou Ľubkou

Predposledný septembrový víkend sa uskutočnila v Novom Meste nad Váhom Nodamská animátorská škola – 3. cyklus. Zúčastnilo sa jej spolu 80 animátorov a sestier z celého Slovenska. V programe odzneli prednášky o charizme a poslaní našich zakladateľov – sv. Petra Fouriera, bl. Alexie le Clerc a p. Gabriela Schneidra,


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top