DARUJTE NÁM 2%. ĎAKUJEME!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládežou počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Pomôžte nám pomáhať deťom rásť. Potrebné je vyplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

8. júna sa v priestoroch Gymnázia Matky Alexie v Bratislave konal seminár pre sestry z 3 vetiev: Kongregácia Notre Dame, Kanonisky sv. Augustína a Školské sestry de Notre Dame. Stretnutie sa začalo slávením Eucharistie s pátrom Faustynom Mária Wesolowskim CCG a pokračovalo hodnotnou prednáškou o prekladoch knihy Matka Alexia v podaní PhDr. Otílie

Komunita beckovských sestier navštívila 1. júna 2024 benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku. Spolu s nimi putovali aj ich spolupracovníci a dobrodinci. Prezreli  si celý kláštorný komplex, ktorý je už pekne zrenovovaný. Dominantou je gotická Bazilika sv. Benedikta opáta a Panny Márie. V Bazilike  slávili sv. omšu, ktorú celebroval  Mons. Peter Brodek

Milé dievčatá! Máte už program na prázdniny? Máme pre vás pripravenú duchovnú obnovu v Piešťanoch v nodamskom domčeku v čase od 19.-22.8.2024. Viac informácií získaš na plagátiku, ktorý môžeš šíriť medzi spolužiačkami, kamarátkami, vo farnosti, v spoločenstve. My pozývame teba, ty pozvi svoje kamarátky a pokúsme sa vytvoriť

Na Slovensku bude opäť Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Uskutoční sa podobne, ako minulý rok 13. mája – v deň 107. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Pozýva naň Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy.

Deti a mládež sa môžu zapojiť vo svojich farnostiach, spoločenstvách a rodinách – spoločnou modlitbou svätého ruženca, v adorácii pred Oltárnou sviatosťou, zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zdroj.

Na formačné dni v novomestskej komunite, ktoré sa konali v dňoch 12.4. až 14.4.2024 v duchu motta pápeža Františka Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj, sa zišli sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie. Svoje stretnutie začali moderovanou adoráciou a pokračovali duchovnými impulzami br. Simeona


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top