PODIEĽAME SA NA ROZVOJI KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA V NOVOM MESTE /VÁHOM

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Projekt č. 1/2021 – Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti  Dňa rodiny, školy a detí, podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových  podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol,  priestory Spojenej školy sv. Jozefa,                 VI.-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov. 


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top