POVOLANIE

V Kongregácii sa osobitným spôsobom uctieva Panna Mária ako láskyplná Matka nášho Pána a vzor zasvätenia. Ako Panna Mária sa v modlitbe otvárame vplyvu Ducha Svätého, ktorý nám pomáha, aby sme lepšie chápali svoje povolanie, vernejšie ho prežívali a nezištne slúžili blížnym. (K50) Naše povolanie je osobitná milosť Ducha Svätého, ktorý každú sestru osobitným spôsobom a všetky spoločne povoláva k svätosti cez službu k blížnemu. (K2)


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top