Chceme zlepšiť spoluprácu s mladými

Chceme zlepšiť spoluprácu s mladými

TVOJ NÁZOR NÁM POMÔŽE

"Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!"

sv. Peter Fourier

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

p. Gabriel Schneider

DIELO

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

AKTUÁLNE


KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI 

14. mája 2019 Komentáre vypnuté na KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI  sestrynd

Tretiaci z Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch sa pod vedením sr. Kataríny a niektorých rodičov v dňoch 10.-11.mája 2019 stretli v Nodame na svojej duchovnej obnove, aby si upevnili svoje spoločenstvo v rámci triedy a zvlášť spoločenstvo s Kristom, ktorého pri slávnosti prvého sv. prijímania prijali. Celý týždeň sa v bielom rúchu stretávali na večernejRead More…

NÁŠ NOVÝ BULLETIN DOKUMENTUJE ŽIVOT V KOMUNITÁCH V ROKU 2018

14. mája 2019 Komentáre vypnuté na NÁŠ NOVÝ BULLETIN DOKUMENTUJE ŽIVOT V KOMUNITÁCH V ROKU 2018 sestrynd

Aj tento rok sa naše komunity zmobilizovali, aby si vytvorili pekný bulletin, ktorý podáva stručné informácie z desiatich komunít (deväť slovenských, jedna misijná komunita v Kazachstane) a z provincie. Touto cestou chceme poďakovať všetkým sestrám za námahu pri spracovávaní príspevkov a sr. Regine za gramatickú korektúru.

NOC ČÍTANIA BIBLIE

7. mája 2019 Komentáre vypnuté na NOC ČÍTANIA BIBLIE sestrynd

Aj tento rok  sa deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne pod vedením sr. Šimony zapojili do celoslovenskej akcie „Noc čítania Biblie“, ktorá sa konala v dňoch 3.5. – 4.5.2019. Tento rok bol zameraný na úryvok z evanjelia podľa Matúša 19, 1-10, na príbeh o Zachejovi. Do tohto príbehu účastníci vstúpili formou modlitbyRead More…

ZAKLADATELIA

Naši zakladatelia nám zanechali ducha chudoby a pokory a ako osobitné poslanie lásku k mládeži. K 6

PF

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top