BOH ŤA POTREBUJE!

BOH ŤA POTREBUJE!

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

Boh ťa stvoril pre svoj plán!

Čítaj viac...
Z LÁSKY K BOHU SLÚŽIME DEŤOM A MLADÝM

Z LÁSKY K BOHU SLÚŽIME DEŤOM A MLADÝM

string(35) "https://skolskesestrynd.sk/kto-sme/"

POVOLANIE JE MILOSŤ

Čítaj viac
„DÔVERUJ V BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ!

„DÔVERUJ V BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ!"

string(37) "https://skolskesestrynd.sk/bl-alexia/"

p. Gabriel Schneider

VÝBEROVÉ KONANIE


Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Kongregácia školských sestier de Notre Dame

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Jozefa Klčové 87, 915 01 Nové Mesto n/ V

AKTUÁLNE


DUCHOVNÁ OBNOVA DIEVČAT 2024

26. mája 2024 Komentáre vypnuté na DUCHOVNÁ OBNOVA DIEVČAT 2024 sestrynd

Milé dievčatá! Máte už program na prázdniny? Máme pre vás pripravenú duchovnú obnovu v Piešťanoch v nodamskom domčeku v čase od 19.-22.8.2024. Viac informácií získaš na plagátiku, ktorý môžeš šíriť medzi spolužiačkami, kamarátkami, vo farnosti, v spoločenstve. My pozývame teba, ty pozvi svoje kamarátky a pokúsme sa vytvoriť

MODLITBOVÝ DEŇ DETÍ A MLÁDEŽE

2. mája 2024 Komentáre vypnuté na MODLITBOVÝ DEŇ DETÍ A MLÁDEŽE sestrynd

Na Slovensku bude opäť Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Uskutoční sa podobne, ako minulý rok 13. mája – v deň 107. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Pozýva naň Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy. Deti a mládež sa môžu zapojiť voRead More…

POVOLANÍ ZASIEVAŤ NÁDEJ A BUDOVAŤ POKOJ

23. apríla 2024 Komentáre vypnuté na POVOLANÍ ZASIEVAŤ NÁDEJ A BUDOVAŤ POKOJ sestrynd

Na formačné dni v novomestskej komunite, ktoré sa konali v dňoch 12.4. až 14.4.2024 v duchu motta pápeža Františka Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj, sa zišli sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie. Svoje stretnutie začali moderovanou adoráciou a pokračovali duchovnými impulzami br. Simeona

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (por. K 7)

Sv. Peter Fourier

BL. ALEXIA

P. GABRIEL SCHNEIDER

SP. ŠKOLA SV. JOZEFA

 

MŠ ALEXIA

 

NODAM

 

RODINA P. GABRIELA

 

MISIE V KAZACHSTANE

 

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top