POMÔŽTE DEŤOM RÁSŤ!

POMÔŽTE DEŤOM RÁSŤ!

string(38) "https://skolskesestrynd.sk/poslanie-2/"

Svojimi 2% z dane môžete pomôcť deťom v škole i mimo nej.

Čítaj viac

"Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

sv. Peter Fourier

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

p. Gabriel Schneider

AK STE SA EŠTE NEROZHODLI ...


Pomôžte deťom rásť!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládeže počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (porov. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

AKTUÁLNE


DUCHOVNÁ RODINA P. GABRIELA V BECKOVE RASTIE

17. februára 2020 Komentáre vypnuté na DUCHOVNÁ RODINA P. GABRIELA V BECKOVE RASTIE sestrynd

V sobotu 15.2.2020 popoludní na spomienku nášho zakladateľa pátra Gabriela Schneidra beckovská komunita zažila peknú slávnosť so svojimi spolupracovníkmi. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi, po ktorej boli prijatí traja noví členovia do DRPG –

V nedeľu 16.2. sr. Anna Graindová oslávila svoje jubileum – 70 rokov života. Slávnostného obeda sa zúčastnil otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, páter Bohuslav Šprlák O.Praem, sestry z beckovskej komunity a miestne spolusestry. Pri obede si hostia zaspomínali na spoločne prežité roky so sr. Annou.

PÚŤ K PÁTROVI GABRIELOVI

16. februára 2020 Komentáre vypnuté na PÚŤ K PÁTROVI GABRIELOVI sestrynd

Komunita sestier z Nového Mesta oslávila sviatok pátra Gabriela v sobotu 15.2. na Vyšehrade. Priamo pri jeho hrobe sa pomodlili akadémiu, zaspievali si pieseň o pátrovi Gabrielovi – S dôverou otec Gabriel snažil sa o ten krásny cieľ, aby sestry i duše mladé kráčali k Bohu vždy a všade stále… Tiež prosili o väčšiu dôveruRead More…

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top