POMÔŽTE DEŤOM RÁSŤ!

POMÔŽTE DEŤOM RÁSŤ!

string(38) "https://skolskesestrynd.sk/poslanie-2/"

Svojimi 2% z dane môžete pomôcť deťom v škole i mimo nej.

Čítaj viac
BOŽIE SLOVO NIE JE MENEJ AKO EUCHARISTIA

BOŽIE SLOVO NIE JE MENEJ AKO EUCHARISTIA

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

Ako sa v modlitbe sýtiť Božím Slovom?

Čítaj viac

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

p. Gabriel Schneider

AK STE SA EŠTE NEROZHODLI ...


Pomôžte deťom rásť!

Uchádzame sa o 2 % z Vašej dane, ktoré použijeme na prácu s deťmi a mládeže počas vzdelávania v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Potrebné je vplniť vyhlásenie a potvrdenie. ĎAKUJEME!

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (porov. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

AKTUÁLNE


Situácia zavretých dverí kostolov – hoc je pre nás veľkou bolesťou, núti nás premýšľať nad tým, ako prežívať vieru za zatvorenými dverami našich domovov. Čas, keď „odniesli môjho Pána“ môže byť časom prázdna, smútku a bolesti, ale i časom prehĺbenia rodinnej spirituality.  Inšpiratívnym modelom pre situáciu, ktorú žijeme dnes, môže byť život prvotnej cirkvi.

ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME UŠILI 700 KS RÚŠOK

1. apríla 2020 Komentáre vypnuté na ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME UŠILI 700 KS RÚŠOK sestrynd

Sestry novomestskej komunity šijú rúška pre miestnu nemocnicu, policajtov a obyvateľov v Novom Meste nad Váhom. Doteraz ich ušili už vyše 700 kusov. Touto dobrovoľníckou aktivitou chcú prispieť k ochrane verejnosti pred epidémiou COVID-19.  Ich dopoludňajšie online vyučovanie žiakov Spojenej školy sv. Jozefa popoludní strieda šitie rúšok. Foto…

CESTA NEDOKONALOSTI

22. marca 2020 Komentáre vypnuté na CESTA NEDOKONALOSTI sestrynd

Duchovné cvičenia v beckovskej komunite viedol exercitátor páter Bohuslav Šprlák, O.Praem pre jedenásť sestier od 8.3 do 14.3.2020. Témou duchovných cvičení bola Cesta nedokonalosti. Cesta nedokonalosti začína pozvaním Ježiša, ktorý mi hovorí: …„Poď rýchlo dolu!“ Ponúka mi rebrík, po ktorom sa ide dolu. Zostupuje sa až na dno svojej biedy. Až z tejto hlbokej biedyRead More…

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top