ROK SV. JOZEFA

ROK SV. JOZEFA

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

Sestry prejavovali odannú úctu popri Panne Márii aj sv. Jozefovi

Čítaj viac...

"Vezmi toto dieťa a staraj sa, aby rástlo!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

bl. Alexia le Clerc

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

string(37) "https://skolskesestrynd.sk/bl-alexia/"

p. Gabriel Schneider

AKTUÁLNE


NAJVÄČŠIA RADOSŤ JE ODPOVEDAŤ NA BOŽIE VOLANIE

18. januára 2021 Komentáre vypnuté na NAJVÄČŠIA RADOSŤ JE ODPOVEDAŤ NA BOŽIE VOLANIE sestrynd

Pápež František povedal, že veľká radosť sa objaví, keď človek ponúkne svoj život v službe Božiemu volaniu. „Existujú rôzne spôsoby uskutočňovania plánu, ktorý má Boh pre každého z nás, plánu, ktorý je vždy plánom lásky.„ A najväčšou radosťou pre každého veriaceho je odpovedať na túto výzvu, ponúknuť seba samého v službe Bohu a jeho bratomRead More…

JEŽIŠ VIDEL VO SV. JOZEFOVI NEŽNOSŤ BOHA

2. januára 2021 Komentáre vypnuté na JEŽIŠ VIDEL VO SV. JOZEFOVI NEŽNOSŤ BOHA sestrynd

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi slávime Rok sv. Jozefa. Pápež František ho vyhlásil zverejnením apoštolského listu „Patris Corde“ (S otcovským srdcom), pričom povedal, že kresťania v tomto roku môžu objaviť príklad sv. Jozefa – je to „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej

SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI!

24. decembra 2020 Komentáre vypnuté na SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI! sestrynd

„Slovo sa stalo telom…“       (Jn 1, 14)   V plnosti času  sa Božie SLOVO obrátilo na Máriu    a ona ho prijala celým svojím bytím.    Z nej si vzalo TELO a narodilo sa   ako SVETLO pre ľudí.  Toto DIEŤA nám bolo dané  ako veľký DAR,  ktorý nás vnútorne premieňa,  dáva nám pokoj, svetlo i radosť   a osvecuje celý oblúk     Read More…

STROM JESSEHO V NAŠEJ ŠKÔLKE

21. decembra 2020 Komentáre vypnuté na STROM JESSEHO V NAŠEJ ŠKÔLKE sestrynd

          Sme súčasťou príbehu, ktorý je plný nádeje. Jesseho strom je jedinečný spôsob, ako prežiť advent hlbším spôsobom a ako si uvedomiť, že sme súčasťou veľkej Božej rodiny, s ktorou má Boh plán. Jesseho strom ukazuje, k čomu všetko smeruje – ku Kristovi, k pôvodcovi dejín a vesmíru.           Jesseho strom našiel počas adventu svojeRead More…

ADMIRABILE SIGNUM – nestraťme jasličky!

19. decembra 2020 Komentáre vypnuté na ADMIRABILE SIGNUM – nestraťme jasličky! sestrynd

„Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený,“ píše pápež František v apoštolskom liste, ktorý prinášame v plnom znení v preklade KBS. Apoštolský list Admirabile signum Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí  1. Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov,

ZVESTOVANIE – PLÁTNO, KTORÉ SPÁJA NEBO SO ZEMOU

17. decembra 2020 Komentáre vypnuté na ZVESTOVANIE – PLÁTNO, KTORÉ SPÁJA NEBO SO ZEMOU sestrynd

          Prvý africko-americký maliar, ktorý získal medzinárodné uznanie, zaobchádza s klasickým motívom Zvestovanie trochu nekonvenčným spôsobom.           Henry Ossawa Tanner (+1937), prvý afro-americký maliar, naozaj zaobchádza s motívom Zvestovania pomerne nekonvenčným spôsobom, pretože jednoduchosťou scény hovorí viac, ako akýkoľvek iný divadelný výtvor.

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (por. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie

PRIPRAVME SA NA VZÁCNE JUBILEUM!


9. januára 2022 uplynie 400 rokov od smrti matky Alexie.

Alexia Le Clerc sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte v Lotrinsku Mala skvelých rodičov, ktorí ju viedli k zbožnosti. Keď mala 16 alebo 17 rokov ochorela. Do rúk sa jej dostala knižka o Božom súde. Povrchné spovede, malá horlivosť, to všetko preniklo jej dušu. Alexia sa rozhodla zmeniť svoj život. Ale to nebolo ľahké pre devu, ktorá milovala svet, hudbu, tanec a mala záľubu v márnostiach. 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top