Chceme zlepšiť spoluprácu s mladými

Chceme zlepšiť spoluprácu s mladými

TVOJ NÁZOR NÁM POMÔŽE

"Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!"

sv. Peter Fourier

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

p. Gabriel Schneider

DIELO

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

AKTUÁLNE


DEŇ ŠKOLY, RODINY I DETÍ

15. júna 2019 Komentáre vypnuté na DEŇ ŠKOLY, RODINY I DETÍ sestrynd

V Novom Meste nad Váhom sa piatok 14. jún 2019 niesol v znamení osláv Dňa školy, rodiny i detí. Od rána prebiehali v škole súťaže a kvízy pre žiakov a študentov. Kultúrny program začal hneď poobede. O 15-tej hodine začala na nádvorí školy svätá omša, ktorú celebroval pán dekan Blažej Čaputa a páter Bohuslav Šprlák.Read More…

OBJAV SVOJE SRDCE

10. júna 2019 Komentáre vypnuté na OBJAV SVOJE SRDCE sestrynd

       7.-8.júna 2019 skupinka detí z Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch prijala pozvanie prežiť spoločný čas v Nodame pod vedením sr. Kataríny.  Začali tým, že si odskúšali pripraviť a odslúžiť sv. omšu so všetkým, čo obsahuje: veľa práce mala pani kostolníčka, miništranti, ale aj pán farár sa posnažil a prihovoril sa prítomným povzbudzujúcou kázňou. PoRead More…

DIEVČATÁ, MÁTE UŽ PROGRAM NA PRÁZDNINY?

10. júna 2019 Komentáre vypnuté na DIEVČATÁ, MÁTE UŽ PROGRAM NA PRÁZDNINY? sestrynd

Ahoj dievčatá, aj počas nasledujúcich prázdnin budete mať možnosť prežiť letné pobyty v dvoch našich komunitách. Prvý  bude od 8.7. do 12.7.2019 v beckovskej komunite pod vedením sr. Faustíny.  Pôjde o čas prežitý s Božím Slovom, modlitbou, ale aj tvorivou zábavou v spoločenstve našich starších sestier.

ZAKLADATELIA

Naši zakladatelia nám zanechali ducha chudoby a pokory a ako osobitné poslanie lásku k mládeži. K 6

PF

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top