JEŽIŠ VIDEL V JOZEFOVI NEŽNOSŤ BOHA

JEŽIŠ VIDEL V JOZEFOVI NEŽNOSŤ BOHA

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

Nežnosť pomáha akceptovať našu slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány.

Čítaj viac...

"VEZMI TOTO DIEŤA A STARAJ SA, ABY RÁSTLO!"

string(45) "https://skolskesestrynd.sk/400-vyrocie-smrti/"

ROK BL. ALEXIE

Čítaj viac
„DÔVERUJ V BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ!

„DÔVERUJ V BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ!"

string(37) "https://skolskesestrynd.sk/bl-alexia/"

p. Gabriel Schneider

AKTUÁLNE


DUCHOVNÉ OBNOVY DIEVČAT

31. júla 2021 Komentáre vypnuté na DUCHOVNÉ OBNOVY DIEVČAT sestrynd

Milé dievčatá stredoškoláčky a vysokoškoláčky! Máte už program na prázdniny? Máme pre vás pripravené dve možnosti, ako ich prežiť zmysluplne: Tá prvá je duchovná obnova v čase od 6.-9.augusta 2021 v kláštore Školských sestier de Notre Dame v Zubrohlave. 

TÁBOR GALAKTIKA 21 HAPPY LAND V BALCHAŠI

31. júla 2021 Komentáre vypnuté na TÁBOR GALAKTIKA 21 HAPPY LAND V BALCHAŠI sestrynd

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii naše sestry v Balchaši zrealizovali plánovaný dený tábor Galaktika 21 Happy Land. Deti preniesol do roku 2222, kedy bola na zemi objavená zákerná choroba XKQ-217-R16-B. Táto choroba spôsobuje genetické poruchy v populácii a prejavuje

S TEBOU MA BAVÍ SVET – TÁBOR V BECKOVE

31. júla 2021 Komentáre vypnuté na S TEBOU MA BAVÍ SVET – TÁBOR V BECKOVE sestrynd

Aj tento rok si beckovské Nodamčatá užili tábor ako sa patrí. Zažili mnoho hier a zábavy. Téma tábora bola: S tebou ma baví svet. Každý deň deti zabávali kamaráti zo sveta Radostníčkova. Tábor každý deň poctila návšteva, ktorá ukázala deťom, že je treba na tomto svete pomáhať,

MALÝ PRINC

31. júla 2021 Komentáre vypnuté na MALÝ PRINC sestrynd

Sestra Šimona, ktorá pracuje na ZŠ sv. Jána Kalazanského v Nitre, pripravila na záver školského roka s deťmi v ŠKD malé prekvapenie pre rodičov: divadielko Malý princ.

TÁBOR SMEROVKY V PIEŠŤANOCH

30. júla 2021 Komentáre vypnuté na TÁBOR SMEROVKY V PIEŠŤANOCH sestrynd

Táborového týždňa „Smerovky“ v Nodame v Piešťanoch (od 12. 07. do 16. 07. 2021) sa zúčastnilo 66 detí a animátorov. Sprevádzal ich mladý influencer, teraz už blahoslavený Carlo Acutis. Získavali od neho „smerovky“ pre dobrý život. Každý deň absolovali symblický let do mesta,

VEĽKÁ VÝPRAVA V ZUBROHLAVE

19. júla 2021 Komentáre vypnuté na VEĽKÁ VÝPRAVA V ZUBROHLAVE sestrynd

Obsahom zubrohlavského denného letného tábora s názvom VEĽKÁ VÝPRAVA (od 12.-16.7.2021) bolo oboznámiť deti s najznámejšími príbehmi knihy kníh – Biblie. Každý deň bol vyrozprávaný konkrétny príbeh z prvých stránok Svätého Písma, ktorému sa potom prispôsobovali

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (por. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie

PRIPRAVME SA NA VZÁCNE JUBILEUM!


9. januára 2022 uplynie 400 rokov od smrti matky Alexie.

Chceme spoločne prežívať Rok Matky Alexie a na 400. výročie jej smrti sa pripravujeme na provinciálnej, komunitnej aj osobnej úrovni. Chceme sa s vami podeliť o hodnoty, ktoré žila bl. Alexia. Ponúkame vám príspevky sestier ako vklad k jej oslave a na vaše duchovné obohatenie:

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top