ADMIRABILE SIGNUM

ADMIRABILE SIGNUM

string(38) "https://skolskesestrynd.sk/poslanie-2/"

Apoštolský list Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí

Čítaj viac

"Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

sv. Peter Fourier

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

p. Gabriel Schneider

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (porov. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

AKTUÁLNE


ADMIRABILE SIGNUM – nestraťme jasličky!

6. decembra 2019 Komentáre vypnuté na ADMIRABILE SIGNUM – nestraťme jasličky! sestrynd

„Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený,“ píše pápež František v apoštolskom liste, ktorý prinášame v plnom znení v preklade KBS. Apoštolský list Admirabile signum Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí  1. Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov,

DOM, ČI STAVENISKO

2. decembra 2019 Komentáre vypnuté na DOM, ČI STAVENISKO sestrynd

Vždy je najdôležitejšie naše slobodné rozhodnutie, čo urobíme zo svojho života: dom, či stavenisko ? Ale môžeme vo svojom srdci vybudovať aj krásny chrám a celý život si ho zveľaďovať. Duchovnú obnovu s týmto obsahom v  spolupráci s animátormi pripravili sestry vranovskej komunity pre žiakov 4. ročníka cirkevnej školy, ale aj zo štátnych škôl zRead More…

ZVESTOVANIE – PLÁTNO, KTORÉ SPÁJA NEBO SO ZEMOU

1. decembra 2019 Komentáre vypnuté na ZVESTOVANIE – PLÁTNO, KTORÉ SPÁJA NEBO SO ZEMOU sestrynd

Prvý africko-americký maliar, ktorý získal medzinárodné uznanie, zaobchádza s klasickým motívom Zvestovanie trochu nekonvenčným spôsobom. Henry Ossawa Tanner (+1937), prvý afro-americký maliar, naozaj zaobchádza s motívom Zvestovania pomerne nekonvenčným spôsobom, pretože jednoduchosťou scény hovorí viac, ako akýkoľvek iný divadelný výtvor.

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie

SPIRITUALITA


Naša spiritualita je mariánska.

V Kongregácii sa osobitným spôsobom uctieva Panna Mária ako láskyplná Matka nášho Pána a vzor zasvätenia. Ako Panna Mária sa v modlitbe otvárame vplyvu Ducha Svätého, ktorý nám pomáha, aby sme lepšie chápali svoje povolanie, vernejšie ho prežívali a nezištne slúžili blížnym. (K50) Naše povolanie je osobitná milosť Ducha Svätého, ktorý každú sestru osobitným spôsobom a všetky spoločne povoláva k svätosti cez službu k blížnemu. (K2)

 

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top