string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"
BOŽIE SLOVO NIE JE MENEJ AKO EUCHARISTIA

BOŽIE SLOVO NIE JE MENEJ AKO EUCHARISTIA

string(27) "https://skolskesestrynd.sk/"

Ako sa v modlitbe sýtiť Božím Slovom?

Čítaj viac

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

string(37) "https://skolskesestrynd.sk/bl-alexia/"

p. Gabriel Schneider

DIELO


Naši zakladatelia nám ako osobitné poslanie zanechali lásku k deťom a mládeži. (porov. K 6)

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

ZAKLADATELIA


Chceme nasledovať horlivosť našich zakladateľov. V ich duchu vnášame do súčasného života kvas evanjelia. (porov. K 7)

SV. PETER FOURIER

Rehoľník, zakladateľ rehole Kanoničiek,
priekopník pedagogiky

BL. ALEXIA LE CLERC

Rehoľníčka, spoluzakladateľka rádu,
učiteľka, mystička

P. GABRIEL SCHNEIDER

Horlivý kňaz, vychovávateľ,
preniesol kongregáciu do Čiech.

AKTUÁLNE


ZASTAVIL SA ČAS I SRDCE…

11. septembra 2020 Komentáre vypnuté na ZASTAVIL SA ČAS I SRDCE… sestrynd

7. septembra 2020 pri zádušnej sv. omši o 14. hod vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove sme sa rozlúčili s naším pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. Prial si byť pochovaný v Beckove,  blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť.

ZOMREL P. BOHUSLAV ŠPRLÁK, O.Praem.

3. septembra 2020 Komentáre vypnuté na ZOMREL P. BOHUSLAV ŠPRLÁK, O.Praem. sestrynd

Milé sestričky, priatelia, príbuzní a známi, dnes ráno v skorých ranných hodinách Pán Ježiš nášmu pátrovi Bohuslavovi povedal: „Poď domov!“ A on poslúchol, tak ako vždy, keď si bol vedomý, že dobrý Boh od neho niečo chce. Už ho viac pri oltári v našej kaplnke neuvidíme, ale verím, že tak,

KRÁČAJ PO VODE – OBNOVA DIEVČAT

18. augusta 2020 Komentáre vypnuté na KRÁČAJ PO VODE – OBNOVA DIEVČAT sestrynd

„Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ (Mt 14, 28) Tieto slová sv. Petra sprevádzali skupinu dievčat na ich duchovnej obnove v čase od 11. do 15. augusta 2020 v kláštore sestier v Novom Meste nad Váhom pod vedením sr. Xavery, sr. Savie a sr. Kataríny. Jednoliata skupina

DENNÝ TÁBOR ČARDÁŠIK

18. augusta 2020 Komentáre vypnuté na DENNÝ TÁBOR ČARDÁŠIK sestrynd

Beckovský letný tábor, ktorý sa konal od 3. do 7. augusta 2020  bol  zameraný na ľudové tradície a výrobky. Po rannej modlitbe a oznámení programu animátori predviedli deťom predstavenie, v ktorom rozprávali o tradíciách a zvykoch, ktoré v rodine majú zaužívané na Vianoce, fašiangy  a Veľkú noc…  Animátori

SPOMIENKA NA AKCIU „R“

17. augusta 2020 Komentáre vypnuté na SPOMIENKA NA AKCIU „R“ sestrynd

29.8.2020 si pripomíname 70. výročie snahy komunistického režimu o likvidáci rehoľného života na Slovensku. Likvidácia ženských kláštorov sa uskutočnila sústreďovaním rehoľných sestier do centier a to po viacerých  etapách. V prvých dvoch vlnách bolo do sústreďovacích centier prevezených asi 4 000 sestier. V ďalšej

DENNÝ TÁBOR LOĎKA

5. augusta 2020 Komentáre vypnuté na DENNÝ TÁBOR LOĎKA sestrynd

Počas dvoch turnusov novomestských táborov (od 13. – 17. júla a od 20. – 24. júla) na palubu loďky nastúpili pasažieri a odštartovali „plavby“ s názvom Loďka. Deti boli rozdelené do 4 vekovo zmiešaných skupín. Pod vedením svojich animátorov cez príbehy, hry, súťaže a tvorivé aktivity sa dozvedeli viaceré zaujímavosti. Všetky príbehy boli spojené sRead More…

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top