"Konaj čo najviac dobra!"

bl. Alexia le Clerc

"Všetkým osožiť, nikomu neškodiť!"

sv. Peter Fourier

"Dôveruj v Božiu prozreteľnosť!"

p. Gabriel Schneider

DIELO

Dievčatá a madé ženy pozývame prežiť čas v modlitbe v Božej prítomnosti s individuálnym sprevádzaním v komunite sestier.
Kontakt: sr. Xavera, 0903 915 026 sr.xavera@gmail.com

AKTUÁLNE


MÁME NOVÉ PROVINCIÁLNE VEDENIE

8. júla 2019 Komentáre vypnuté na MÁME NOVÉ PROVINCIÁLNE VEDENIE sestrynd

V dňoch 1.-7. júla 2019 sa v Novom Meste nad Váhom na provinciálnej kapitule stretli delegátky zo všetkých komunít Slovenskej provincie Školských sestier de Notre Dame. Kapitula, ktorej heslom bolo: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10), začala v pondelok sv. omšou k Duchu Svätému. Celebroval ju novomestskýRead More…

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA

8. júla 2019 Komentáre vypnuté na VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA sestrynd

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Kongregácia školských sestier de Notre Dame výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školyRead More…

DIEVČATÁ, MÁTE UŽ PROGRAM NA PRÁZDNINY?

7. júla 2019 Komentáre vypnuté na DIEVČATÁ, MÁTE UŽ PROGRAM NA PRÁZDNINY? sestrynd

Ahoj dievčatá, aj počas nasledujúcich prázdnin budete mať možnosť prežiť letné pobyty v dvoch našich komunitách. Prvý  bude od 8.7. do 12.7.2019 v beckovskej komunite pod vedením sr. Faustíny.  Pôjde o čas prežitý s Božím Slovom, modlitbou, ale aj tvorivou zábavou v spoločenstve našich starších sestier.

ZAKLADATELIA

Naši zakladatelia nám zanechali ducha chudoby a pokory a ako osobitné poslanie lásku k mládeži. K 6

PF

MODLITBA K MATKE ALEXII

Nekonečne dobrý a všemohúci Bože, ty riadiš svet a všetko ťa v ňom poslúcha, vypočuj túto našu naliehavú prosbu. Na príhovor blahoslavenej Alexie Le Clerc udeľ uzdravenie...., aby po zázračnom obnovení svojich síl velebil(a) tvoje sväte meno a tak prispel(a) k oslave tvojej pokornej služobnice Alexie na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svedectvá na príhovor bl. Alexie
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top