KTO SME?

          SmFoto202e rehoľné spoločenstvo Bohu zasvätených osôb. Zasvätili sme svoj život Bohu. Z lásky k Nemu slúžime blížnym. Snažíme sa vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažskosti a problémy. Životom modlitby a svojou činnosťou v prostredí, do ktorého nás postavila Božia vôľa, svedčíme o sile evanjelia a máme účasť na poslaní Cirkvi. (Dir.)

          Povolanie každej rehoľnej sestry je osobitná milosť Ducha Svätého. Jednotlivo aj ako komunita sme volané k svätosti a k službe blížnym. Skladáme tri jednoduché sľuby:  CHUDOBU, ČISTOTU, POSLUŠNOSŤ.

              Tieto sľuby nás zaväzujú k horlivému úsiliu o dokonalú lásku a k apoštolskej činnosti. Základom je nasledovanie Krista podľa evanjelia. (porov. K2)


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top