40 SKUTKOV LÁSKAVOSTI nielen PRE DETI a nielen NA PÔST

Obdobie pôstu je obdobím lásky. Ježiš počas svojho života na zemi konal veľa nezištných skutkov lásky tak, že uzdravoval, učil, dával tým, čo boli v núdzi. Jeho posledný skutok lásky bola smrť na kríži.  Týmto šľachetným skutkom nám otvoril brány neba, aby sme mali možnosť byť šťastní s ním na celú večnosť.

Jednýmzo spôsobov, ako ukázať Ježišovi, že si ceníme jeho obetu, je konať skutky lásky a milosrdenstva. Pomôžte  vašim deťom robiť drobné skutky láskavosti nielen počas pôstneho obdobia. (Zdroj)Môžete sa inšpirovať zoznamom bežných skutkov láskavosti, ktorý nasleduje. Mohli by ste začať rovno na Popolcovú stredu a pokračovať každý deň v pôste okrem nedieľ.

  1. Daruj desiatok! Vaše deti by mohli vidieť, že dokážete radostne darovať desiatok zo svojho príjmu (hmotného, finančného) a vy by ste im mohli pomôcť porozumieť, že Boh tieto peniaze použije na správne veci vo vašej farnosti, či komunite, alebo kdekoľvek na svete. Rozprávajte sa s nimi o charite, misiách, o detských domovoch, ktoré by vaše deti mohli podporiť zo svojich úspor. Povzbuďte ich k tomu, aby sa vzdali 10 % zo svojich úspor. Naučíte ich tak veľkodušnosti, štedrosti a správnemu používaniu vlastníctva.

  2. Podporte jedno dieťa z Ukrajiny a hovorte o tom so svojimi deťmi. Ak je možné, pošlite dieťaťu list. Slovenská katolícka charita dáva možnosť podpory cez Adopciu na diaľku.

  3. Ak máte možnosť, spolu s deťmi odneste trvácne potraviny do na charitu.

  1. Deti nech si vyzdobia svoju izbu pôstne. Na vhodné miesto nech položia fialovú šatku/látku a na vrch postavia kríž/obrázok. Položte tam sviečku. Pripravte si Písmo, ruženec!

6. Vyrobte s deťmi krmítko pre vtáčatká a hovorte s nimi o tom, že Boh chce, aby sme boli dobrými správcami zeme a jeho stvorenia. Deti milujú kŕmenie vtákov, dokážu sa na ne hodiny pozerať. Je to dobrá lekcia správcovstva a láskavosti.

7. Spýtajte sa osamelých seniorov vo vašej farnosti, ako by ste im s rodinou mohli pomôcť. Vždy sa nejaký spôsob nájde. Možno im bude stačiť telefonický rozhovor. Pozvite k tomu svoje deti.

8. Darujte veci! Pýtajte sa detí, ktorých by sa dokázali vzdať! (Pre deti v detskom domove, pre charitu, veci pre bábätká vo farnosti.) Veci by mali byť samozrejme nezničené, použiteľné, nalepšie čisté a pekne zabalené.

9. Starajte sa s deťmi o bezdomovcov. Možno je dobré, keď máte v aute krabicu s vecami, ktoré by sa im mohli hodiť a príležitostne im to odovzať.

10. Pripravte s deťmi chemobalíčky – balíček, ktorý by potešil ľudí, ktorí podstúpili chemoterapiu.

11. Deti nech vytvoria vlastnoručnú pohľadnicu, potešte ňou  príbuzných mimo vášho bydliska. Naučte svoje deti, že sa nemusíme starať len o bezdomovcov, ale hlavne o svojich blízkych.

Zdroj.

12. Urobte s deťmi pohár vďačnosti: ozdobte zaváraninový pohár, do ktorého každý deň napíšete krátku modlitbu vďačnosti. Deti sa tým budú učiť tejto životne dôležitej vlastnosti.

13. Vaše deti nech odnesú susedovi z vášho s nedeľného koláča.

14. Pripravte si sladkosť pre kuriéra a pošlite svoje deti prebrať balík.

15. Pozbierajte s deťmi smeti okolo kontajnera, na lúke, na prechádzke.

16. Vyčistite s deťmi hrob, o ktorý sa nikto nestará.

17. Denne si v rodine prečítajte text sv. Písma podľa liturgických čítaní.

18. Deti nech pošľú ďakovnú pohľadnicu zdravotníkom vo vašej nemocnici, v domove dôchodcov.

19. Nechajte 5 € v obálke na verejnom mieste s nápisom: „Urob s týmto niečo dobré!“  (Prípadne tú obálku dajte svojim deťom!)

20. Naučte sa s deťmi vhodný text Písma naspamäť!

21. Ľuďom úprimne ďakujte!

22. Daj prednosť tomu, kto s tebou vchádza do dverí!

23. Dovoľte deťom byť dobrovoľníkom v útulku pre psov.

24. Podporte misie, alebo PRIJMITE UKRAJINSKÚ RODINU!

25. Pozrite si aj týždeň online sv. omšu.

26. Naučte deti podržať dvere staršiemu!

27. Naučte deti podržať výťah!

28. Urobte spolu balíčky pre mnohodetnú rodinu!

29. Nájdite deťom priateľa na dopisovanie v ústave sociálnych služieb/ v domove dôchodcov.

30. Podporte núdznych cez Ľudia ľuďom.

31. Urobte si s deťmi vo svojej záhrade, v lese, alebo v parku krížovú cestu.

32. Zbierajte pastelky! Deti nech ich ponúknu v  školskej družine.

33. Deti nech prestrú pre svojich rodičov večerný stôl, s dvoma pohármi na víno, sviečkami, jednoduchou večerou a vytvoria im priestor, aby si rodičia mohli opäť dať rande.

34. Odhrňte s deťmi susedovi príjazdovú cestu od snehu, vyčistite susedke záhon od buriny.

35. Deti nech sa spýtajú spolužiaka/pani učiteľky, ako sa má a nech sa  pokúsi naozaj počúvať ich odpoveď!

36. Bezdôvodne darujte kytičku (poľných) kvetov!

37. Deti nech sa pokúsia rozosmiať kamarátov!

38. Pri večernej modlitbe rozmýšľajte  nad osobou, ktorej by rodina dnes mohla odpustiť a slovne ju žehnajte!

39. Deti nech prečítajú, alebo porozprávaj niekomu príbeh.

40. Nech deti darujú v triede darček spolužiakovi, ktorý je šikanovaný. (Porov. zdroj.)

Pomôžte deťom pripraviť si v detskej izbe pôstnu nástenku a ten skutok láskavosti, ktorý sa deťom podarilo spraviť, nech napíšu na fialový kúsok papiera a pripevnia ho tam!

Zdroj.
KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top