FATIMSKÁ SOBOTA V OBIŠOVCIACH

Sestry vranovskej komunity sa zúčastnili na farskej púti do Obišoviec, kde sa v Diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie konalo večeradlo. Po dvoch rokoch pandémie to bola radostná udalosť. Modlitbu posvätného ruženca viedol a sv. omšu celebroval otec arcibiskup  Mons. Bernard Bober. Na tejto púti sestry stretli viacerých známych, napr. i pána kanonikaTibora Závackého.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top