JE TU NÁDEJ S MENOM JEŽIŠ

Deti a mládež zo zubrohlavského Nodamu sa dňa 19.12.2019 stali jednými z prvých vinšovníkov v Domove sociálnych služieb v Zubrohlave. Asi mesiac dopredu sa zhodli v tom, že radostnú správu o tom, že „JE TU NÁDEJ S MENOM JEŽIŠ“ prinesú ženám s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Pripravili si pre nich recitované a dramatizované pásmo básní a vianočných piesní, ktorým chceli upriamiť pozornosť na podstatu Vtelenia Ježiša Krista. Traja králi, pastieri sa poklonili Ježišovi a obyvateľom domu odovzdali dary – ručne vyrobené Betlehemy. Vedenie domova a samotní obyvatelia privítali nodamské deti s otvoreným náručím.  Cieľom tejto návštevy bolo tiež formovať mladú generáciu k citlivosti voči zraniteľným ľuďom.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top