JEŽIŠ VIE PREKVAPIŤ

V nedeľu ráno 9.5.2021 sestry vranovskej komunity vôbec netušili, aký pekný deň im Ježiš pripravil. Slnečné lúče vábili do prírody, a tak „lós padol na Kalváriu v Prešove“. Sestry tam boli už veľakrát, ale ani raz nemali možnosť vstúpiť do Kostola sv. kríža a vidieť tú krásu, ktorú ukrýva. Bol otvorený, lebo práve sa pripravoval oltár na sv. omšu a tak sa sestry tešili, že na tom milostivom mieste môžu mať účasť aj na Eucharistii. V to odpoludnie pookreli na tele i na duši a vrátili sa domov trochu unavené, ale šťastné a užasnuté, aký nádherný deň im pripravila Božia láska.

[FAG id=5562]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top