KAMENNÉ SRDCE

Deti  z Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou dňa 25.12.2019 na slávnosť Narodenia Pána pod vedením našich sestier v rámci jasličkovej slávnosti predstavili malé, vianočné divadielko  s názvom „Kamenné srdce“. Novonarodený Ježiš, hoci je malý, predsa je veľmi silný. Ba najsilnejší, lebo má moc premeniť i najtvrdšie srdce. Deti vyjadrili svoju vďačnosť malému Ježišovi svojou prítomnosťou, básničkami i pesničkami … Foto

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top