MDD v duchu školy života

Sviatočný deň 1. júna 2019 bol v znamení MDD aj v beckovskej komunite. Sestry prijali pozvanie do  malebnej slnečnej záhrady,  v ktorej na nich čakala škola života. Školopovinné deti pomaly končia školský rok a  naše staršie spolusestry ho v tento deň začali aj skončili. Rôznymi aktivitami sa najskôr stali žiakmi  materskej školy, kde sestry predviedli viazanie šnúrok, potom vstúpili do základnej školy  v ktorej oprášili spomienky na detské básne a piesne. Stredná škola ponúkla vzdelávanie z prírodných materiálov a vysoká škola vyskúšala vedomosti sestier v kvíze o Slovensku.

Vzdelávanie  však neskončilo školou, ale pokračovalo v rodine, kde sa účastníci zdokonaľovali vo vzájomnom porozumení, tolerancii a pomoci druhým.  Na záver vzdelávania si doplnili to, čo im chýbalo a to cez  múdrosť starých rodičov, konkrétne  cez rozprávky. Čo by to bola za škola, keby chýbali vysvedčenia. Všetky „žiačky“ skončili školu na výbornú. Organizačný tím MDD ďakuje všetkým sestrám za milé popoludnie, ktoré mohli prežiť v škole života. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top