MESTEČKO ŠŤASTIA NA BALCHAŠI

3. júna 2023 sa na Farskom dvore na Balchaši (Kazachstan) spolu s protestantskými cirkvami slávil Deň detí. Sestry pre deti vytvorili  „Mestečko šťastia“, ktoré pozostávalo z dôležitých inštitúcii: zábavný park, štadión, umelecká škola, požiarna zbrojnica, aquapark, divadlo, hudobná škola, kaderníctvo, vedecká akadémia, strelnica, predajňa cukrovej vaty, Reštaurácia Dobrotka. V týchto zariadeniach si deti vyskúšali svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť, múdrosť, a sprevádzala ich pritom detská radosť, hravosť a zábava.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top