MODLITBA EXAMEN S DEŤMI

Ako sa modliť s deťmi? Keď sa deň chýli, môže nám i našim deťom pomôcť modlitba examen. O ČO IDE? Modlitba examen je krátkym zamyslením sa nad uplynulým dňom a pripomenutím si udalostí, povšimnutím si našich pocitov a hľadanie Božej prítomnosti v nich.  Cieľom modlitby examen  je stávať sa pozornejším na Božiu prítomnosť vo mne, v udalostiach,  stávať sa pozornejším na čas, keď ma Duch Svätý viedol k životu. Možno si túto modlitbu zamilujete spolu s vašimi deťmi. Ponúkame vám malého sprievodcu touto modlitbou:

I. Na konci dňa si s deťmi vytvorte tiché a pohodlné miesto, zapáľte sviečku, postavte sošku, alebo náboženský obraz. Pripomeňte si, že Boh je na tom mieste spolu s vami.

II. Pomôžte deťom rozpamätať sa na začiatok uplynulého dňa. Aké bolo dnešné ráno? Čo nasledovalo potom: Bol si v škole? Bol si doma? Alebo, kde si ešte dnes bol?

III. Čo ťa dnes urobilo šťastným? Povedal niekto niečo, alebo urobil niekto niečo, čo ťa potešilo? Niekto z tvojej rodiny, kamarát, učiteľ, alebo ešte niekto iný?

IV. Urobil si, alebo ty sám si niečo povedal, čo ti spôsbilo radosť?

V. Ak si na niečo spomínaš, poďakuj sa teraz Pánu Bohu za to, že ti tú radosť a šťastie daroval.

VI. Čo ťa dnes zarmútilo? Niečo smutné sa stalo? Niekto niečo smutné urobil, alebo povedal?

VII. Urobil si niečo, čo ti spôsobilo smútok?Možno by si niečo chcel oľutovať, alebo niekomu sa ospravedlniť? 

VIII. Nech ťa čokoľvek urobilo smutným, nezabVudni, že si vzácny v Božích očiach a vždy budeš, nikdy sa to nezmení!

 VIII. Teraz porozmýšľaj nad tým, čo ťa čaká zajtra. Chcel by si o niečo poprosiť Boha pre zajtrajší deň? Mohol by ti s niečím pomôcť? Povedz Pánu Bohu o tom, čo by si potreboval, s čím máš ťažkosti a starosti!

IX. Požiadaj ho o to, aby bol s tebou celý nastávajúci deň!

IX. Na záver sa spolu pomodlite SLÁVA OTCU!

Porovnaj zdroj.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top