NOC S BOHOM

Celý minulý týždeň, pred začiatkom „Noci s Bohom“ sa niesol v duchu slov: „Dnes začíname! Pozývame, príďte! Vlastne, pozýva sám Ježiš s Otcom i Duchom Svätým! Lebo toto je NOC S BOHOM! A práve u nás! TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH!“  Takto podobne, osobne i cez médiá, sestry trenčianskej komunity volali známych i neznámych spolu s mladými zo spoločenstva eNDe, ktoré vzniklo minulý rok pri kostole Notre Dame v Trenčíne. Všetko to začalo inšpiráciou od nemeckých sestier v Auerbachu a túžby organizátorov sa vďaka mnohým ľuďom mohli uskutočniť. „Noc s Bohom“ predbehla všetky očakávania… Program sa zvládol s požehnanou účasťou veriacich, ktorí sa zúčastnili slávnostných vešpier zo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a s nasledujúcou prednáškou pána dekana Ľubomíra Havrana o srdci v Písme Svätom Súčasťou programu bola dramatizovaná krížová cesta mladých, súvislé čítanie knihy Tobiáš, posvätný ruženec so sviečkami pod oblohou na dvore a polnočná sv. omša zo sviatku Najčistejšieho srdca Panny Márie, ktorú celebroval p. kaplán Martin Míčovský. Uprostred noci všetci veriaci prešli do chvál, ktoré mladí milujú. Boli popretkávané ich osobnými svedectvami. Ráno o tretej sa pomodlili nočnú korunku Božieho milosrdenstva a privítali Ježiša v Eucharistii k tichej adorácii, popretkávanej piesňami z Taizé. Ranné chvály a posvätné čítanie ukončili celonočný program s eucharistickým požehnaním, po ktorom nasledovalo radostné agapé, ktoré vytvorili šikovné ruky dobrodincov, za čo sú im sestry vďačné. Počas programu p. kaplán Michal Zajac vysluhoval sviatosť zmierenia i pomazanie chorých. Pripomínalo to „Večer milosrdenstva“ z On je živý a nielen to, bolo to naozaj plné hmatateľnej Božej lásky a radosti zo spoločného diela.  Bohu vďaka za všetko! Ostatné uvidíte na fotografiách a tiež na farskom webe:   http://trencin.fara.sk/?p=6454

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top