DUCHOVNÁ OBNOVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

Vo Vranove nad Topľou sa deti z tretieho ročníka na svoje prvé sväté prijímanie pripravili duchovnou obnovou dňa 20.6.2020. Keďže skoro celý deň pršalo, sestry si pre ne pripravené súťaže, dramatizáciu, tanec, pohybové hry, tvorivé dielne aj film. Všetky aktivity boli zamerané na ich veľký deň – 1. sväté prijímanie. Viac napovie foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top