NOVÁ KLUBOVŇA V TRENČÍNE

V Trenčíne majú sestry novú klubovňu na stretnutia s deťmi a mládežou. Nachádza sa v bývalej dielni sr. Petry. Mladí ľudia pomáhali pri jej vypratávaní a upratovaní. Dnes sa tam cítia veľmi dobre. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top