ODVAĽTE KAMEŇ Z VAŠICH SŔDC!

          „Ó, Kriste, ktorý si na svojom kríži prijal náš ľudský svet,  svet včerajší, dnešný i zajtrajší;    starý svet hriechu,  daj, aby sa stal novým v tvojom vzkriesení; daj, aby sa stal novým   prostredníctvom každého ľudského srdca,  navštíveného mocou vykúpenia. 

           Ó, zmŕtvychvstalý Kriste, do svojich   oslávených rán prijmi všetky bolestivé rany   súčasného človeka: o ktorých sa veľa hovorí  vo verejných oznamovacích prostriedkoch: aj tie, ktoré ticho bolia  v tajomstve skrytom v srdciach. Nech sa vyliečia v tajomstve tvojho vykúpenia. Nech sa zahoja  a zacelia prostredníctvom lásky,  ktorá je silnejšia ako smrť.“                          (sv. Ján Pavol II.: Moje modlitby)

 Milí naši spolupracovníci, známi a priatelia!

          tento rok prežívame zvláštne pôstne obdobie, tajomné, ťažké… Boh vidí i koná inak ako my, ľudia. Posiela nám kríž, ktorý v nás vzbudzuje neistotu i strach… ale len preto, aby zvíťazil Život, Láska, Pravda, On v našich srdciach a životoch.

          „Objať jeho kríž znamená nájsť odvahu objať všetky protivenstvá terajšej doby, zanechať na chvíľu náš zhon po všemohúcnosti a vlastníctve, aby sme dali priestor tvorivosti, ktorú je schopný vzbudiť iba Duch Svätý. Znamená to nájsť odvahu otvárať priestory, kde sa všetci budú môcť cítiť ako povolaní a umožniť nové formy pohostinnosti, bratstva a solidarity.

          V jeho kríži sme boli spasení, aby sme prijali nádej a umožnili, aby ona posilňovala a udržiavala všetky možné spôsoby a cesty, ktoré nám môžu napomôcť chrániť sa a chrániť druhých. Objímme Pána, aby sme objali nádej: toto je sila viery, ktorá oslobodzuje od strachu a vlieva nádej.

          Tu hmatateľne vnímame, že Boh je Život a dáva život, no preberá na seba tragédiu smrti. A Božou odpoveďou nie je nejaká prednáška. Nie. Božou odpoveďou na problém smrti je Ježiš: „Ja som vzkriesenie a život… Verte! Uprostred náreku naďalej verte, aj keby sa zdalo, že smrť zvíťazila. Odvaľte kameň z vašich sŕdc! Nechajte, aby Božie Slovo opäť vnieslo život tam, kde je smrť“. (Z príhovoru Sv. Otca Františka pri Urbi et orbi 27. 03. 2020.)

          Požehnanú Veľkú noc, zakrytú tajomstvom Božieho pôsobenia v našich životoch, veľa pokoja, lásky a istoty od Zmŕtvychvstalého Krista praje a vyprosuje

             sr. Metoda Piatničková, provinciálka a všetky sestry Kongregácie ŠSND.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top