OTCOVO SRDCE

V prvých januárových dňoch od 2. do 7. januára 2020 sa sestry z takmer všetkých komunít Slovenskej provincie nechali uzdravovať láskou Otcovsho srdca na seminári OTCOVO SRDCE pod vedením slovenského tímu vytvoreného z ľudí rôznych povolaní a profesií. Pod vedením Evky Petrovičovej, Janky Jašovej, Miróna Dudu, pátra Tadeáša a ďalších účastníčky absolvovali vyučovania plné osobných svedectiev a modlitieb za uzdravenie. Počas všetkých dní seminára sa niesli témy, ktoré približovali život v slobode Božích detí, život, ktorý vedie z otroctva k slobodnému synovstvu. Tieto témy mali pomôcť nájsť skutočnú identitu Božej dcéry. V modlitbách sestry znova a znova objavovali svoje duchovné dedičtvo a pravú identitu vykúpenú Kristovou Krvou. Seminár svojou jednoduchosťou a vnútornou pravdivosťou mení pohľad človeka na Boha Otca a pre sestry bol silnou skúsenosťou vrúcnej, objímajúcej a bezpodmienečnej Otcovej lásky. Tím Otcovo srdce vytvoril atmosféru prijatia, pohody a radosti o čom svedčili svedectvá sestier v závere seminára. Foto… Ak by ste chceli viac informácií o seminári Otcovo srdce, tu je ich webový portál.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top