P. GABRIEL SCHNEIDER

          Kongregáciu uviedol do Čiech jednoduchý horlivý kňaz páter Gabriel Schneider. Narodil sa 20. marca 1812 v Křemži pri Českých Budějoviciach vo viacčlennej katolíckej rodine. Po skončení teologických štúdií pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, nakoniec v Hiršove. Tu spoznal, že starosť o kresťanskú výchovu je jednou z najdôležitejších a najnaliehavejších povinností. 

          Tejto úlohe chcel zasvätiť všetky svoje sily. Preto túžil založiť v Hiršove kláštor, do ktorého by povolal rehoľné sestry ako učiteľky.

            Po nezdarených pokusoch o spojenie s Kongregáciou Chudobných školských sestier de Notre Dame v Bavorsku osamostatnil Kongregáciu na radu českobudejovického biskupa Jána Valeriána Jirsíka a to 15. augusta 1853.  Prvým sídlom sestier bol Hiršov. Z ďalších domov najvýznamnejšie boli Horažďovice, ktoré sa stali materincom Kongregácie.
   


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top