RELIKVIE BL. ALEXIE V NITRE

Po niekoľkých mesiacoch prestávky sa sestry nitrianskej komunity mohli opäť stretnúť s členkami Duchovnej rodiny pátra Gabriela práve v mesiaci jún, kedy mali v komunite relikviu Matky Alexie. Na stretnutie prišli všetky spolupracovníčky. Zamýšľali sa nad jej životom a uctili si jejrelikviu. V spoločnej modlitbe ďakovali za milosti, ktoré Boh udeľuje kongregácii a zároveň prosili o nové duchovné povolania. V srdečnej atmosfére prežili krásny júnový podvečer. O niekoľko dní neskôr si relikviu Matky Alexie uctili  deti a zamestnanci Piaristickej spojenej školy Jozefa Kalazanského.

[FAG id=5790]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top