RODINA PÁTRA GABRIELA

         PODAJ SVOJU RUKU A PRIPOJ SA K TÝM, KTORÍ SVOJMU KAŽDODENNÉMU ŽIVOTU DALI NOVÝ ZMYSEL.

        To, čo urobíš pre deti – teda pre budúcnosť ľudstva a Cirkvi – nikdy nezanikne… Je to štafeta, ktorú odovzdáš cez Tvoju novú službu ďalej. Keď odovzdávaš život, ľudstvo môže pokračovať v pôvodnom Božom pláne. A keď odovzdávaš duchovný život súčasnému pokoleniu bez Boha a zmyslu života, môžeš pokračovať v Ježišovej  túžbe, aby raz všetci boli s Ním v Otcovom dome. Kongregácia školských sestier de Notre Dame sa chcela podeliť  so svojím poslaním a charizmou výchovy a vyučovania.  Preto zo spoločnej túžby sestier a laikov vznikla  v roku 2004 Duchovná rodina pátra Gabriela.

          Spolupracovníci prežívajú charizmu sestier v modlitbách a obetách za deti a mládež. Duchovnými i materiálnymi darmi podporujú aj naše školy, diela a misiu v Kazachstane. Spoločne prežívame Božie povolanie ku konaniu stále väčšieho dobra…  Tak nás to učili aj Peter Fourier a Alexia le Clerc.


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top