SEDEM JEŽIŠOVÝCH SLOV NA SEDEM DNÍ V PÔSTE

Úcta k posledným siedmim Ježišovým slovám na kríži siaha do dvanásteho storočia. K týmto slovám napísal komentár sv. Bonaventúra. Neskôr boli spojené s rozjímaním o siedmych ranách Krista a boli chápané ako liek na sedem smrteľných hriechov.
Božie Slovo zaznieva do ticha. Ako kresťania veríme, že všetko existuje a je udržované týmto Slovom, ktoré tu je od počiatku. Vyvrcholením drámy kríža sú slova na kríži. V nich je zakorenená naša viera, že Slová nás presahujú a že sa dotýkajú konečného cieľa. Naše slová môžu byť neprimerané a môžu sa len letmo dotýkať tajomstva, ale nie sú prázdne. Tých sedem Slov nás vyzýva, aby sme verili, že na slovách záleží. Každý, kto kladie dôraz na svoje slová a uchováva ich zmysel, nám môže napomôcť počúvať Slovo, ktoré je životom a svetlom pre všetkých ľudí. V týchto siedmych Slovách sme svedkami posledného zápasu medzi slovami a tichom, zmyslom a nezmyselnosťou. To, čo nás môže tešiť, je skutočnosť, že tento boj už bol vybojovaný. Porov. zdroj.

V začínajúcom pôstnom období vám ponúkame interaktívnu aktivitu s názvom SEDEM JEŽIŠOVÝCH SLOV NA SEDEM DNÍ V PÔSTE. Obsahuje krátky text Sv. Písma vyjdrujúci Slovo Ježiša na kríži, dve úvahy formou textu a hovoreného slova, vhodnú pieseň a podnet k osobnej modlitbe. Veríme, že v dnešnej karanténnej forme pôstu sa hodí zvlášť pre starších žiakov a mládež.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top