Sv. Peter Fourier

           Peter Fourier bol na začiatku 17. storočia jednou z najväčších postáv v Lotrinsku. Bol to človek mimoriadne inteligentný a odvážny. Narodil sa 30. novembra 1565 v Mirecourte, dva roky po ukončení Tridentského koncilu. Táto skutočnosť ovplyvnila jeho neskoršie snahy. Filozofické a teologické štúdia absolvoval na univerzite v Pont-a-Moussone. Ako dvadsaťročný vstúpil do rehole Regulovaných kanonikov svätého Augustína v opátstve Chaumousey. S dovolením svojho predstaveného si zvolil z ponúkaných farností tú, ktorá bola najviac zanedbaná: Mattaincourt. Peter Fourier tu pôsobil v rokoch 1597-1632. Svojím obetavým kňazským životom a sociálnou činnosťou obnovil náboženský život vo farnosti. 

           Čoskoro ho po celom Lotrinsku začali nazývať dobrým otcom. Pozoroval mládež a deti svojej farnosti a videl, ako sa malé dievčatká ponevierajú po uliciach, klamú, kradnú a celý deň sa túlajú. Povedal si, že sa ich treba ujať, lebo „dievčatá dneška sú matkami zajtrajška.“ 
           Preto založil spolu s Alexiou Le Clerc rehoľu s názvom Kanoničky svätého Augustína z Kongregácie de Notre Dame. Najdôležitejšou úlohou novovzniknutej rehole bolo vyučovať dievčatá, učiť ich čítať, písať, počítať a vyučovať ich v kresťanskej náuke, aby sa naučili správne žiť. Škola mala pripraviť dievčatá pre rodinný a spoločenský život. Peter Fourier zaviedol nové, na svoju dobu prevratné metódy vyučovania ako napríklad kolektívne vyučovanie a používanie tabule.

          V roku 1629 obnovil rehoľný život v Kongregácii augustiniánskych kanonikov nášho Spasiteľa.
Zomrel vo vyhnanstve v Gray vo Francúzsku 9. decembra 1640. Pri jeho smrti jestvovalo 47 kvitnúcich kláštorov. Svätý Otec Lev XIII. ho kanonizoval 27. mája 1897.  
 


Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top