TÁBOR NA BALCHAŠI: „SI DRAHOCENNÝ!“

Sestry, ktoré pôsobia na našej kazachstanskej misii na Balchaši pripravili pre mládež letný tábor, o ktorom nám napísali tieto slová: „Hlavnú myšlienku tábora – „si výnimočný, Boh ťa stvoril jedinečným a má z tebou veľký plán“ – sme realizovali na vysokohorských túrach. Keďže naše deti nám vyrástli, dovolili sme si tento rok urobiť v dňoch 25. júna až 2. júla tábor pre tínedžerov v almatínskych horách – chrbty severného Ťan -Šanu, s najvyšším vrchom Talgar s nadmorskou výškou 5 017 m. Ubytovanie nám poskytla opustená fara a kostol v Isyke, čo znamená veľmi skromné prostredie. Mládež spala v spacákoch, na nafukovačkách a skupina chlapcov v kostole na tapacírovaných lavičkách, čo sa ukázalo veľmi pohodlným a príjemným nocľahom. Tábora sa zúčastnilo 19 ľudí, z toho 12 mladých, medzi ktorými boli dvaja postihnutí chlapci (dawnov syndróm, mentálna retardácia). Starali sa o nich ich mamy, ktoré s veľkou vďačnosťou prijali možnosť zmeniť prostredie, na ktoré sú odkázané a umožniť svojim deťom socializáciu. Spoločenstvo ostatných detí ich prijíma veľmi pozitívne, uvedomelo vnímajú, že tieto deti ich učia naozajstnej láske. Vzdialenosť 720 km (Balchaš – Isyk) sme prekonali na našom farskom mikrobuse, našom aute a aute mamy Savelia – jedného  z postihnutých detí. Funkciu horského vodcu nám poskytla misijná dobrovoľníčka Eva Krajčovičová, ktorá pracuje ako riaditeľka Charitasu v Atyrau. Ukázalo sa, že jej prítomnosť v tábore bola pre všetkých veľkým obohatením. Oslovovala mladých svojou obetavosťou, pozornosťou, vnímaním prírody, a k tomu počas celého tábora snímala s umeleckým okom prekrásne zábery prírody a momentky vyrážajúce atmosféru tábora. Funkciu táborového kuchára – už tradične – prevzala s. Alena, ktorá skromné podmienky táborovej kuchyne zvládla na výbornú.“

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top