UZDRAVENIE ŽENSTVA ŽENY

V priestoroch MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa v sobotu 16.3.2019 konala duchovná obnova matiek detí, ktoré navštevujú materskú školu.  Obnova sa niesla v téme: “Som žena”.  Účastníčky pod vedením sr. Noemi nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známym pod náz-

vom – Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám, nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top