VEZMI HO, ABY RÁSTLO

Úlohou víkendového (1.-2.2.2020) stretnutia animátorov z Klina, Bobrova a Zubrohlavy  pod názvom Vezmi ho, aby rástlo bola formácia a vzdelávanie perspektívnych animátorov a dobrovoľníkov združenia Nodam. Na neľahkú úlohu – nadchnúť mládež pre prácu s deťmi a mládežou  –sa podujala sr. Alica, ktorá si pre účastníkov pripravila názorné, hravé, vzdelávacie aktivity zamerané na prípravu stretiek, na uvedomenie si toho, čo pojem „animátor“ vôbec znamená a čo poslanie animovať stretko so sebou obnáša. Program podnecoval aj prvky sebarozvoja, mládežníci  prechádzali aktivitami podporujúce, sebapoznanie a kreativitu pri tvorbe hier. Veríme, že vzdelávanie prinesie ovocie v každodennom živote a zvlášť na nodamských stretkách. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top