VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE

Minulý víkend 7.3.2020 prežili sestry trnavskej komunity pekné chvíle na chate v blízkosti Banskej Štiavnice. Sobotu využili na spoznávanie mesta. Boli prekvapené, že toto známe banské mesto ma takú bohatú históriu. Svoju prehliadku začali na Starom zámku. V 15. stor. sa tu nachádzal kostol a cintorín obohnaný múrom a v 16. stor. z neho vybudovali protitureckú pevnosť. Tu našli Štiavničania ochranu, keď nepriateľ búšil na mestské brány. Dnes sa dajú pozrieť hradby, rôzne hradné zákutia a veže, tiež lapidárium, fojkovňa a kaplnka určená pre mŕtvych vojakov. Ďalší cieľ prehliadky bol Nový zámok. Ten sa nachádza na druhej strane mesta na Frauenbergskom kopci. Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice, je známa aj pod názvom Panenský, alebo Dievčenský hrad. Protiturecká pevnosť bola postavená v 16. stor. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Cestou späť do mesta sa zastavili v banskoštiavnickom betleheme. Zaradil sa medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Autorom „Banskoštiavnického betlehemu“ je Ing. arch. Peter Chovan. Súčasné rozmery betlehemu sú cca dl. 21 m, šír. 2,5 m a výš. 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho asi 400 je pohyblivých. Prehliadku mesta sestry ukončili na známej Kalvárii. Nachádza sa tam sedemnásť kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie a tiež tri kostoly. Komplex bol vybudovaný v 18. stor. a postupne je opravovaný. Je to miesto modlitby a sústredenia. Krížová cesta končí na vrchu odkiaľ je nádherný výhľad na mesto. Z týchto pekných miest sestry pripájajú fotky.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top