ZASTAVENIE SA A STRETNUTIE S JEŽIŠOM

Počas víkendu 15.3. – 17.3.2019 sa jedenásť mladých ľudí z Trenčína pod vedením sr. Mateji a sr. Dolores zúčastnili  pôstnej duchovnej obnovy na tému „Zastavenie a stretnutie s Ježišom“. Dievčatá a chlapci si  rozjímavým a tvorivým spôsobom zvnútorňovali texty  Nového Zákona –

vstup Pána Ježiša do Jeruzalema a Poslednú večeru.  Spoločná i osobná modlitba, piesne a svätá omša im boli posilou, kde prosili za seba, za svoje rodiny a za celý svet. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top