400 VÝROČIE SMRTI

Alexia Le Clerc sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte v Lotrinsku Mala skvelých rodičov, ktorí ju viedli k zbožnosti. Keď mala 16 alebo 17 rokov ochorela. Do rúk sa jej dostala knižka o Božom súde. Povrchné spovede, malá horlivosť, to všetko preniklo jej dušu. Alexia sa rozhodla zmeniť svoj život. Ale to nebolo ľahké pre devu, ktorá milovala svet, hudbu, tanec a mala záľubu v márnostiach. 


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top