„… AK SI NESIEŠ V SRDCI TEMNÚ HODINU…. ČAKÁ ŤA KRISTUS!…..“

              Milí naši spolupracovníci, priatelia, príbuzní, známi a podporovatelia!

          „Zmŕtvychvstalý Ježiš nás bezhranične miluje a navštevuje v každej našej situácii života. Zasadil svoju prítomnosť do srdca sveta a pozýva aj nás prekonávať prekážky, víťaziť nad predsudkami, priblížiť sa k tým, čo sú nám po boku každý deň, aby sme  znovu objavili milosť každodennosti. Spoznávajme ho prítomného v našich Galileách, v živote každého dňa. S ním sa život zmení! Pretože ponad všetky porážky, zlo a násilie, ponad smrť, Zmŕtvychvstalý žije a on vedie naše dejiny.

          Sestra, brat, ak si v túto noc nesieš v srdci temnú hodinu, deň, ktorý ešte nevzišiel, pochované svetlo, rozbitý sen, choď, otvor srdce s úžasom veľkonočnému ohlasovaniu: „Nebojte sa, vstal z mŕtvych! Čaká ťa v Galilei“. Tvoje očakávania neostanú nenaplnené, tvoje slzy budú zotreté, tvoje strachy budú premožené nádejou. Lebo vedz, že Pán ťa vždy predchádza, kráča vždy pred tebou. A s ním sa vždy znovu začína život.“  (Z príhovoru Sv. Otca Františka na Veľkonočnú vigíliu 3. apríla 2021.)

          Veľkonočnú radosť, plynúcu z istoty, že Ježiš vstal, že žije v nás a medzi nami, že nás miluje bezhraničnou milosrdnou láskou, že nám ponúka dar vier a dar večného života, že nás napĺňa svojou milosťou a svojim pokojom, Vám zo srdca praje a vyprosuje

                         provinciálka sr. Metoda  

a všetky sestry slovenskej provincie ŠSND

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top