BEZPLATNÁ LINKA NA SLUŽBU UCHA

Na podnet Konferencie biskupov Slovenska a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku obnovujú rehoľné sestry z rôznych kongregácií spoluprácu so Slovak Telekom.  Operátor opäť ponúkol bezplatnú linku – tentokrát na pomoc ľuďom na Slovensku, ktorých sa dotýka vojna na Ukrajine. Službu spustili 8. marca 2022. Služba je k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 21.00 na tomto bezplatnom telefónnom čísle

0800 188 610

Blízkosť susedom utekajúcim pred vojnou sa prejavila v našej krajine silnou solidaritou akýmkoľvek spôsobom. Mnoho ľudí však prežíva aj strach, úzkosť, neistotu a potrebujú útechu, povzbudenie, nádej a modlitbovú podporu. „Hashtagom #smetuprevas chcú rehoľné sestry vyjadriť solidaritu okrem inej konkrétnej pomoci aj takouto službou ucha,“ hovorí koordinátorka tejto iniciatívy rehoľných sestier saleziánka Miroslava Tarajová, FMA. ZDROJ

Linka počúvania povzbudenia

Linka počúvania povzbudenia
KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top