OCENENIE TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V piatok 27. mája 2022 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška  ocenil viacerých laureátov cenou TSK. Toto ocenenie bolo udelené aj našej kongregáciiza nezištnú, obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci Trenčianskeho kraja.

Májové stretnutie vranovských spolupracovníkov bolo zvlášť radostné a slávnostné, pretože členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa po dlhej prestávke opäť stretli, obnovili si svoj záväzok a zároveň do spoločenstva prijali novú členku. Po milej liturgickej slávnosti nasledovalo agapé.

Sestry vranovskej komunity sa zúčastnili na farskej púti do Obišoviec, kde sa v Diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie konalo večeradlo. Po dvoch rokoch pandémie to bola radostná udalosť. Modlitbu posvätného ruženca viedol a sv. omšu celebroval otec arcibiskup  Mons. Bernard Bober. Na tejto púti sestry stretli viacerých známych, napr. i pána kanonika

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.

Ponúkame vám BROŽÚRKU so zamysleniami a modlitbami na každý deň v Týždni modlitieb za duchovné povolania, ktorú zostavili bohoslovci

Milé dievčatá!

Máte už program na letné prázdniny? Máme pre vás pripravené tri možnosti, ako ich prežiť zmysluplne!

          PRVÁ MOŽNOSŤ je pre dievčatá 16+: pozývame vás na duchovnú obnovu od 20.-24. júla 2021 v kláštore Školských sestier de Notre Damev v Piešťanoch. Obnova s názvom AJ TY MȎŽEŠ POČUŤ


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top