SVIATOK PÁTRA GABRIELA VO VRANOVE

Vranovskí spolupracovníci – členovia Duchovnej rodiny Pátra Gabriela sa stretli 18.2.2023 v komunite sestier, aby spoločne oslávili sviatok pátra Gabriela Schneidra. Sv. omšu celebroval miestny pán kaplán vdp. Peter Bednár. Na tejto slávnosti bola prijatá do DRPG nová členka p. Emília Stríčková. Po sv. omši nasledovalo malé

V dňoch od 9. do 12.2.2023 sa sestry Magdaléna, Dária, Alojzia, Anežka, Marieta  a Sávia zúčastnili na duchovnej obnove, ktorú vdp. Ľuboš Václavek MSSCC postavil na Božom slove a Eucharistii. Konala sa v kláštore sestier Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave. Pre všetky sestry to bol veľmi milostivý a požehnaný čas.

V stredu 15.2.2023 vo výročný deň odchodu otca Gabriela Schneidra do Otcovho domu sa členovia Duchovnej rodiny spolu s komunitou sestier zúčastnili na slávnostnej svätej omši v Beckove, ktorú celebroval vdp. Ing. Blažej Čaputa, Mgr. Stretnutie pokračovalo spoločnými rozhovormi v srdečnej a priateľskej atmosfére počas sviatočného obeda.

14. februára 2023 si Pán života a smrti povolal našu sr. Martinu Gutekovú. Pochádzala z Kľušova a pri príležitosti 50. výročia výstavby a požehnania Kostola sv. Cyrila a Metoda poskytla svojim rodákom krátke rozprávanie. Video vzniklo v apríli 2021. Dnes je pamiatkou na našu zosnulú sestru. Sestra Martina počas svojho aktívneho života pracovala ako katechétka a v posledných rokoch viedla Duchovnú rodinu pátra Gabriela v Beckove, kde prežívala svoj dôchodkový vek.  Bolo pre ňu veľkým povzbudením sledovať sestry, ktoré do „spoločenstva vkladali svoje posledné sily“. V roku 2019 sme na našej stránke zverejnili svedectvo jej osobného povolania Bohom, ktoré si môžete prečítať tu. Zosnulú sr. Martinu odporúčame do vašich modlitieb.

V čase extrémnej zimy od 3.2. – 5.2.2023 sa v zubrohlavskej komunite uskutočnila duchovná obnova dievčat s názvom „Extrémne premeny“, počas ktorej si chceli obnoviť svoj vzťah s Ježišom. Vďaka modlitbovej podpore sestier vytvorili otvorené spoločenstvo, v ktorom sa dievčatá úprimne zdieľali so svojimi radosťami a ťažkosťami, ale aj zo svojho


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top