ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. MÁRIE

Z Božej dobroty sa v tomto roku dožila svojho životného jubilea 85  rokov  sr. Mária Glišová. Za dar jej života sestry ďakovali pri sv. omši. Vyprosovali  od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všedných dní a ďakovali jej za vernosť v zasvätenom živote. Zablahoželali jej aj sestry z provinciálneho vedenia.

V sobotu 13. 5. 2023 sa vo vranovskej komunite konala duchovná obnova žien, ktorú viedla sr. Noemi Ondreková. Stretnutie začalo imaginatívnou modlitbou na text Božieho slova – Ježiš kráča po vode a pokračovalo prednáškou zameranou na Boží plán so ženou. Spoločne sa zamýšľali aj nad tým, prečo je dôležité zaoberať sa svojim obrazom Boha. 

Hoci počasie v sobotu 6. mája veľmi neprialo, sestry s niekoľkými členmi Duchovnej rodiny pátra Gabriela vo viere vyrazili na známe pútne miesto Butkov. Na dolnom parkovisku odstavili autá a  stretli sa na začiatku krížovej cesty, ktorú sa spoločne pomodlili. Pútnici boli z Nového Mesta, Nitry, z Trenčína i Trnavy spolu so sestrami. Nasledoval zaujímavý

Aj tento rok sa komunity zmobilizovali, aby si vytvorili bulletin, ktorý podáva stručné informácie z desiatich komunít (deväť slovenských, jedna misijná v Kazachstane) a z provincie. Ďakujeme sestrám, ktoré pre bulletin pripravili príspevky  a fotografie. Bulletin je určený pre vnútorné potreby kongregácie a v blízkej budúcnosti bude

Pri príležitosti  170. výročia založenia kongregácie sa na podnet Českej provincie  v dňoch 29.4 – 1.5.2023 uskutočnilo stretnutie sestier z európskych provinicí (českej, nemeckej a slovenskej) v kolíske kongregácie v Hyršove. Prvou zastávkou stretnutia spojeného s púťou boli Horažďovice, kde sa v začiatkoch konali početné obliečky sestier. Do histórie


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top