VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE

Minulý víkend 7.3.2020 prežili sestry trnavskej komunity pekné chvíle na chate v blízkosti Banskej Štiavnice. Sobotu využili na spoznávanie mesta. Boli prekvapené, že toto známe banské mesto ma takú bohatú históriu. Svoju prehliadku začali na Starom zámku. V 15. stor. sa tu nachádzal kostol a cintorín obohnaný múrom a v 16. stor. z neho vybudovali protitureckú

V sobotu 15.2.2020 popoludní na spomienku nášho zakladateľa pátra Gabriela Schneidra beckovská komunita zažila peknú slávnosť so svojimi spolupracovníkmi. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi, po ktorej boli prijatí traja noví členovia do DRPG –

V nedeľu 16.2. sr. Anna Graindová oslávila svoje jubileum – 70 rokov života. Slávnostného obeda sa zúčastnil otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, páter Bohuslav Šprlák O.Praem, sestry z beckovskej komunity a miestne spolusestry. Pri obede si hostia zaspomínali na spoločne prežité roky so sr. Annou.

Komunita sestier z Nového Mesta oslávila sviatok pátra Gabriela v sobotu 15.2. na Vyšehrade. Priamo pri jeho hrobe sa pomodlili akadémiu, zaspievali si pieseň o pátrovi Gabrielovi – S dôverou otec Gabriel snažil sa o ten krásny cieľ, aby sestry i duše mladé kráčali k Bohu vždy a všade stále… Tiež prosili o väčšiu dôveru v Božiu prozreteľnosť.

V utorok poobede na sviatok Lurdskej Panny Márie sa stretli ženy a sestry na duchovnej obnove v trnavskej komunite. Prednášku viedla sr. Vlasta Čáplová, KŠSND na tému: “Tri príchody Ježiša Krista”. Zamýšľali sa nad svojim cieľom, ku ktorému smerujú, nad Ježišovým príchodom do nášho “teraz” a nad Máriou ako dcérou, nevestou a matkou. Prednáška bola obohatená hudbou, tancom a inými estetickými prvkami, ktoré umocnili prežitie hlbokých chvíľ s Božím slovom i vzájomne. Bol to požehnaný čas pre všetkých! Foto…


Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top