STRETNUTIE SESTIER V KLOKOČOVE

V dňoch od 27. – 29.01.2023 sa uskutočnilo stretnutie sestier v Klokočove v okrese Čadca. Tento čas prežili sestry vo vzájomnej radosti, ktorá bola posilnená cez zdolanie prekážok počas terénnej hry, ale aj prostredníctvom plánovania stretnutí pre animátorov. Vo farskom kostole ich prekvapila krásna vianočná výzdoba, ktorá svedčí o dobrej vzájomnej spolupráci farníkov s miestnym kňazom.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v Beckove začal vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. V stredu  18. januára 2023 o 17.30 hod sa na modlitbovom a priateľskom stretnutí zišli beckovskí katolícki a evanjelickí veriaci. Stretnutie sa nieslo v duchu Izaiašovej výzvy: ,,Robte dobro a domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) Viedli ho pátri františkáni: p. Jozef a p. Anton

Už tradične sa v beckovskej komunite na začiatku nového kalendárneho roka stretávajú sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie, kde provinciálne vedenie pripravilo bohatý program. V prvý spoločný večer s názvom „Zdieľanie nás spája“ sa sestry zdieľali so životom vo svojich komunitách. Programom druhého dňa bola vzdelávacia prednáška doc. ThDr.

Do vranovskej komunity zavítala Sv. rodina v rámci Deviatnika Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, ktorým  sestry vytvorili priestor, aby sa malý Ježiš narodil v ich srdciach. Novonarodeného Ježiša privítali jasličkovou pobožnosťou s deťmi Farnosti sv. Františka.

Teológia Kristovho narodenia sa spája s prírodou a prirodzeným svetom, aby umocnila symboliku Vianoc!

Kým teológovia neprestávajú debatovať o historickom dátume narodenia Ježiša Krista, katolícka cirkev severnej pologule ho už stáročia slávi počas zimných mesiacov.  Či sa slávi 25. decembra, a či 6


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top