STRETNUTIE RODINY P. GABRIELA V BECKOVE

V stredu 15.2.2023 vo výročný deň odchodu otca Gabriela Schneidra do Otcovho domu sa členovia Duchovnej rodiny spolu s komunitou sestier zúčastnili na slávnostnej svätej omši v Beckove, ktorú celebroval vdp. Ing. Blažej Čaputa, Mgr. Stretnutie pokračovalo spoločnými rozhovormi v srdečnej a priateľskej atmosfére počas sviatočného obeda.

14. februára 2023 si Pán života a smrti povolal našu sr. Martinu Gutekovú. Pochádzala z Kľušova a pri príležitosti 50. výročia výstavby a požehnania Kostola sv. Cyrila a Metoda poskytla svojim rodákom krátke rozprávanie. Video vzniklo v apríli 2021. Dnes je pamiatkou na našu zosnulú sestru. Sestra Martina počas svojho aktívneho života pracovala ako katechétka a v posledných rokoch viedla Duchovnú rodinu pátra Gabriela v Beckove, kde prežívala svoj dôchodkový vek.  Bolo pre ňu veľkým povzbudením sledovať sestry, ktoré do „spoločenstva vkladali svoje posledné sily“. V roku 2019 sme na našej stránke zverejnili svedectvo jej osobného povolania Bohom, ktoré si môžete prečítať tu. Zosnulú sr. Martinu odporúčame do vašich modlitieb.

V čase extrémnej zimy od 3.2. – 5.2.2023 sa v zubrohlavskej komunite uskutočnila duchovná obnova dievčat s názvom „Extrémne premeny“, počas ktorej si chceli obnoviť svoj vzťah s Ježišom. Vďaka modlitbovej podpore sestier vytvorili otvorené spoločenstvo, v ktorom sa dievčatá úprimne zdieľali so svojimi radosťami a ťažkosťami, ale aj zo svojho

V dňoch od 27. – 29.01.2023 sa uskutočnilo stretnutie sestier v Klokočove v okrese Čadca. Tento čas prežili sestry vo vzájomnej radosti, ktorá bola posilnená cez zdolanie prekážok počas terénnej hry, ale aj prostredníctvom plánovania stretnutí pre animátorov. Vo farskom kostole ich prekvapila krásna vianočná výzdoba, ktorá svedčí o dobrej vzájomnej spolupráci farníkov s miestnym kňazom.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v Beckove začal vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. V stredu  18. januára 2023 o 17.30 hod sa na modlitbovom a priateľskom stretnutí zišli beckovskí katolícki a evanjelickí veriaci. Stretnutie sa nieslo v duchu Izaiašovej výzvy: ,,Robte dobro a domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) Viedli ho pátri františkáni: p. Jozef a p. Anton


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top