KLINCE NEDRŽALI NA KRÍŽI

GOLGOTA, GOLGOTA, GOLGOTA 
Klince nedržali na kríži ťa, viem … Túto hlbokú pravdu o našom živote a našej spáse sa snažili aspoň trochu pochopiť vranovskí piataci na duchovnej obnove počas posledného marcového víkendu pod vedením sestry Imaculaty. Uvedomili si, že Ježiša na kríži držal náš hriech a jeho veľká

Matky z Nového Mesta nad Váhom stretávajúce sa pravidelne pri Sv. Písme prijali pozvanie na Stretnutie pri studni dňa 30.3.2019 v kláštore sestier. Prišli načerpať z Prameňa. Stretli sa s Pánom v jeho Slove, vo Sviatosti zmierenia, v adorácii i v Eucharistii. Vytvorili krásne spoločenstvo a spoznávali, ako Boh koná v živote každej

„Chceme sa učiť, ako žiť! Chceme sa učiť, ako byť dobrí!“ To sú slová hymny, ktorú spievali žiaci 3. ročníka SŠ sv. Jozefa v Novom Meste/Váhom, sestry a animátori. Na víkendovke s názvom Farby srdca objavovali nielen farebnosť svojho srdca, ale nechali sa inšpirovať aj mnohými inými – napríklad malým chlapcom Marcelinom.

V priestoroch MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa v sobotu 16.3.2019 konala duchovná obnova matiek detí, ktoré navštevujú materskú školu.  Obnova sa niesla v téme: “Som žena”.  Účastníčky pod vedením sr. Noemi nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známym pod náz-

Veriaci z Farnosti Kráľovnej Pokoja v Košiciach – Juh, zakončili fašiangové obdobie 6. ročníkom trojgeneračného plesu. V tomto roku bol ples ladený folklórne. Sestra Samuela pozvala deti do tvorivých dielní, kde si vyrobili rôzne brošničky z krojovaných stužiek a korálok. Foto…


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top