ANKA KOLESÁROVÁ JE AJ NAŠA

Vo štvrtok 14. novembra prežili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom milú slávnosť. Pripravovali sa na ňu deviatnikom k blahoslavenej Anke Kolesárovej, ktorý sa modlili ráno pred vyučovaním. Pri svätej omši vo farskom kostole Narodenia Panny Márie postulátor Košickej diecézy Marek Ondrej uviedol relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej. Slávnosť sprevádzalo vystavenie certifikátu a príprava relikvií.

Z farského kostola boli prenesené do školskej kaplnky Panny Márie Bohorodičky, ktorá sa nachádza v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa. Tu zostali vystavené k všeobecnej úcte žiakov, učiteľov i zamestnancov školy. Foto…

TK KBS informovala sr. Auxilia Matlová
Zdroj

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top