AKO SA DÁ PODPORIŤ RODIČOVSKÁ AUTORITA, POKIAĽ IDE O TECHNOLÓGIE A VAŠE DETI

Ako detský psychológ a ako rodič vás pozývam, aby sme sa bližšie pozreli na to, ako vplývať na svoje deti pri používaní technológií.

Raz večer som hovoril v jednom spoločenstve o mládeži a médiách/technológiách, ktoré dnes považujem za nazávažnejší problém, ktorému čelia deti. Účastníkom som hovoril, že individuálne, ale aj celkovo, rodičia sú najvplyvnejšími bytosťami, ktoré dnes existujú. Už pred rokom som lamentoval vo svojom článku nad tým, že veľa rodičov si priznalo, že mnohé z ich rozhodnutí ohľadne technológií nebolo ovplyvnených tým, čo považovali za najlepšie pre deti, ale skôr tým, aké trendy prevládajú momentálne v spoločnosti. V podstate stratili svoju autoritu a schopnosť správne sa rozhodnúť.

Ako sme pokračovali v diskusii, povzbudil som rodičov, ktorí sedeli predo mnou (bolo ich asi 20), aby pouvažovali, či by sa aj takáto malá skupina nemala chytiť neuveriteľnej príležitosti nielen vylepšiť vzťahy vo vlastnej rodine, ale aj život viery svojich detí. Vyžaduje si to však odvahu a ochotu (slovom aj skutkom) vytvoriť zmysel pre solidaritu a podporu tých, ktorí majú podobné zmýšľanie.

Realita je totiž taká, že žiadny rodič by nechcel byť sám vo vytváraní protikultúrneho rozhodnutia, žiadny by nechcel, aby sa naše deti cítili ako „čudné káčatá“, zvlášť, keď dorastajú do tínedžerského veku. Ale s malou podporou niekoľkých rodín sa rodičia budú cítiť viac slobodní urobiť také rozhodnutia, ktoré sú SKUTOČNE NAJLEPŠIE PRE ICH DETI, pre ich fyzické, psychické, sociálne a duchovné zdravie.

Ako som už v spoločenstve povedal, že vyššie uvedené je moja priorita ako rodiča, a že posledná vec, ktorú by som chcel je, aby mi raz moje dospievajúce deti vyčítali, že som ich neochránil, pred tým, čo ich poškodzovalo, keď boli malé, a prečo som ich nenaučil, ako si udržiavať zdravie a pohodu po celý život.

V našom okolí sme vytvorili kultivovanú skupinku ľudí, ktorá si je blízka a ktorá rozoznáva, aký kritický problém je téma používania médií/technológií našimi deťmi.

Napriek tomu, že okolo 85-90% detí v celoštátnom meradle (v USA) má vlastný smartfón (alebo sústavný prístup k nemu), naša ôsmačka (a ďalších jej 6 mladších súrodencov)  nemá mobilné zariadenie, a nemáme ani v pláne im ho dať, kým žijú v našom dome. Taktiež nemáme žiadne herné konzoly, len jednu TV v dome (pred našou spálňou), nikto (vrátane nás rodičov) nie je na sociálnych sieťach, a dva laptopy vždy ostávajú v spoločnom priestore (nie v spálni, alebo v kúpelni).

Samozrejme, že aj naše deti sa tisnú k počítaču viac, ako sa nám to páči, a neustále nám pripomínajú, že ich priatelia majú zvyk pravidelne byť online, ale je to už dávno, čo sme si vysvetlili dôvody, pre ktoré inteligentné zariadenia používame výnimočne. So vstupom na strednú školu sa tieto otázky znova z času na čas vynoria, ale zatiaľ sú naše deti vyrozumené, (aj keď s tým nesúhlasia,) že toto rozhodnutie sme urobili skutočne z lásky a zo starostlivosti o to, akými sú ako ľudia a akými túžime, aby sa stali. Chceli sme, aby si naše deti neustále pripomínali, že toto je jediný a skutočný dôvod, prečo sme sa tak rozhodli.

Medzitým, ako sme urobili takéto rozhodnutie, naše deti sa aktívne zapájajú do športov, majú veľa priateľov, ktorí prichádzajú a odchádzajú z nášho domu, sú zaangažovaní v rôznych druhoch mimoškolských a spoločenských aktivít a v sociálnych  programoch. Mali by sme si vážiť aj to, že rodiny okolo nás, ktoré  majú odlišný pohľad na riešenia problému s médiami/technológiami, rešpektujú nás a naše rozhodnutia, a tým ovplyvňujú aj ich vlastné deti.

Sme požehnaní aj tým, že deti majú také školské prostredie, ktoré rešpektuje tieto naše rozhodnutia, a taktiež sme požehnaní aj tým, že škola tieto technológie využíva strategicky, takže oni potom naše deti v triede nepohlcujú.  Nič nie je dokonalé, ako všetko, a všetko ostáva v procese vývoja, ale ako roky idú, som stále viac presvedčený, že my, ako rodičia môžeme zaujať „protikultúrny“, ale zdravý a zodpovedný postoj k technológiám vzhľadom na naše deti len vtedy, keď sa budeme vzájomne podporovať. Ide mi o hlavne o to, aby sme sa menej starali o nové trendy, pokiaľ nepodporujú zdravie a pohodu mojich detí (taktiež moju vlastnú) vo všetkých oblastiach, na ktorých nám záleží.   

Takže, čo si sa vlastne dočítal?

Účelom napísania tohto článku je požiadať vás o láskavosť. Mohli by ste sa stať súčasťou iniciatívy, ktorá uprednostňuje to, čo je najdôležitejšie pre túto generáciu a pre generácie, ktoré prídu po nej? Namiesto uvažovania, čo by ste nechceli stratiť s ohľadom na vaše deti, by bolo vhodné uvažovať, čo by touto iniciatívou mohli vaše deti získať. Ak tento odkaz vo vás rezonuje, staňte sa súčasťou tejto iniciatívy.

POROV. ZDROJ

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top