BÁL SVÄTÝCH NA BALCHAŠI

Kľúče sv. Petra otvorili nebeskú bránu, čím sa slávnostne začal „Bál svätých“ v Balchaši. Deti a mládež uviedli hostí scénkou do atmosféry svätosti, ktorú potom aj sami predstavili prostredníctvom svojho svätca, ktorého zobrazovali. Kostýmy, životopisy i atribúty pomáhali vniknúť do osobností mnohých známych i menej známych svätcov. Súťaže, kvízy, hry zasa upevňovali získané nové vedomosti účastníkov bálu a tiež dali nový impulz pre náš každodenný život – život v svätosti.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top