BALCHAŠSKÁ PÚŤ K SV. JOZEFOVI

Rok sv. Jozefa je pre balchašskú farnosť príležitosťou zoznámiť sa s ním a získať skúsenosť s jeho orodovaním. Už v marci naše sestry plánovali uskutočniť púť do malej Baziliky sv. Jozef a v Karagande s cieľom získania plnomocných odpustkov. Pre zlú epidemiologickú situáciu sa im to doteraz nepodarilo. Posledná príležitosťsa naskytla v čase jesenných prázdnin detí. Využili ju! Púte sa pod vedením sr. Jany a Margity zúčastnilo šesť detí. Niektoré z nich boli v Karagande prvýkrát. Okrem návštevy chrámu sv. Jozefa sa modlili v katedrálnom chráme, kde ich prijal nový o. biskup Evgenij; v chráme sestier karmelitánok, v chráme bratov mariánov, ktorí im poskytli i ubytovanie a stravovanie. Silným zážitkom bola exkurzia v seminári a stretnutie so seminaristami. Keďže v Balchaši niet kultúrnych príležitostí, sestry ukázali deťom Eko múzeum a kultúru stravovania obedom v dobrej reštaurácii.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top