BALCHAŠKÝ BÁL SVÄTÝCH

Bál svätých – verzus halloween nie je aktuálny len v Amerike, či v Európe, ale aj v Ázii, teda aj v Balchaši. Viera ľudí je tu v plienkach teda svätých ešte nepoznajú, a keďže túžba sláviť je v hĺbke každého ľudského srdca, oslavujú to, čo sa im ponúka – aj halloween, veď je to taký „zábavný sviatok….“ Bál svätých tu sestry organizujú od r. 2016 s cieľom spoznávať krásu života s Kristom prostredníctvom príkladov svätých. Ako po iné roky aj tento rok si deti, mládež, i dospelí nachádzali na internete svätcov a oboznamovali ostatných s osobitosťami ich života. Bál otvorili mladí scénkou, keď pred nádherne vyzdobenú bránu nebies prišli zástupcovia stavov, ktorí celý život hovorili o Ježišovi, písali o ňom a predsa Ježiša nespoznali. Spoznala ho iba babička, ktorá vo svojej jednoduchosti celý život mala s ním osobný vzťah. A to bola vlastne téma celého bálu; mať osobný kontakt s Ježišom. Pomáhala im v tom « небесная каробка действий» z ktorej konferenciéri vyťahovali vlastností svätých, ako motiváciu k hrám, súťažiam. Svätí sa vedeli hrať, zabávať, spievať, tancovať, poznali Sväté Písmo, mnoho pracovali a mnoho sa modlili…..  To všetko sa odohralo aj na balchašskom bále. Posúďte sami!

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top