NASTÚPENIE DO ÚRADU PROVINCIÁLNEJ PREDSTAVENEJ

Od 1. novembra 2022 nastúpila do úradu provinciálnej predstavenej Školských sestier de Notre Dame sr. Cordia Litváková. Preto sa symbolicky 31. októbra konala slávnosť odovzdávania úradu v Novom Meste nad Váhom. Začala sa slávnostnou svätou omšou za prítomnosti vdp. kanonika a dekana Blažeja Čaputu a pátra Františka Honíška CM. Po nej nastal akt odovzdania konštitúcií, pečiatky a sviece – ako symbol služby. Nasledovalo spoločné agapé, na ktorom sa zúčastnili sestry z najbližších komunít slovenskej provincie.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top