BALCHAŠKÝ VEČER V BECKOVE

Sestry beckovskej komunity prežili pekný večer v spoločnosti balchašských sestier – sr. Janou, sr.Margitou a sr. Alenou. Formou prezentácie im predstavili svoju misijnú činnosť. Život vo Farnosti sv. Františka Assiského v Balchaši je naozaj bohatý na rôzne aktivity: sv. omše, liturgické slávnosti, ekumenické stretnutia, krsty detí i dospelých a mnohé ďalšie. Sestrám patrí obdiv i poďakovanie za všetko , čo pre tamojších ľudí robia.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top