DUCHOVNÉ CVIČENIA SESTIER V BECKOVE

Milostivý čas prežili sestry v Beckove pod vedením pátra Jána Kušníra SVD počas duchovných cvičení. Páter veľmi pútavo rozoberal hymnus k Duchu Svätému: ,,Príď Duchu Svätý, tvorivý“. Každý jeden výraz, verš, strofu odhaľoval v novej kráse a moci Ducha Božieho. Jeho slová boli doprevádzane osobným vrúcnym vzťahomk Pánu Bohu a praktickými radami, ako počuté slová uviesť do života. Sestry mali príležitosť tiež prijať cez tieto duchovné cvičenia sviatosť pomazania chorých.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top