„BOH ŤA POTREBUJE!“ – SESTERSKÉ DNI 2023

Už tradične sa v beckovskej komunite na začiatku nového kalendárneho roka stretávajú sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie, kde provinciálne vedenie pripravilo bohatý program. V prvý spoločný večer s názvom „Zdieľanie nás spája“ sa sestry zdieľali so životom vo svojich komunitách. Programom druhého dňa bola vzdelávacia prednáška doc. ThDr.Juraja Sedláčka, PhD., DiS. na tému Ako ohlasovať Krista dnešným mladým? V popoludňajších hodinách si sestry pozreli film Slobodní, ktorý uviedli samotní tvorcovia filmu: Mgr. František Neupaer, PhD. z Ústavu pamäti národa a Slavomír Zrebný, scenárista a režisér, ktorý v diskusii odpovedali na otázky týkajúce sa histórie filmu a osobností, ktorým bol venovaný.

Posledný sesterský deň mal pracovný charakter. Sestry sa na svojich stretnutiach venovali trom oblastiam: vedenie komunít, vedenie Nodamu a Duchovnej rodiny pátra Gabriela. V druhej časti spoločne pracovali na témach pastorácie povolaní, kde sestry hlbšie prežili pravdu, že Boh ich potrebuje teraz a tam, kde práve sú.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top