TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV V BECKOVE

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v Beckove začal vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. V stredu  18. januára 2023 o 17.30 hod sa na modlitbovom a priateľskom stretnutí zišli beckovskí katolícki a evanjelickí veriaci. Stretnutie sa nieslo v duchu Izaiašovej výzvy: ,,Robte dobro a domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) Viedli ho pátri františkáni: p. Jozef a p. Antonv spolupráci s evanjelickou pani farárkou Monikou Cipciarovou a sr. Metodou, generálnou predstavenou sestier de Notre Dame. Po modlitbách a spevoch boli všetci prítomní pozvaní na agapé. Na posedení vládla príjemná priateľská atmosféra. 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top