BOŽÍ PLÁN SO ŽENOU

V sobotu 13. 5. 2023 sa vo vranovskej komunite konala duchovná obnova žien, ktorú viedla sr. Noemi Ondreková. Stretnutie začalo imaginatívnou modlitbou na text Božieho slova – Ježiš kráča po vode a pokračovalo prednáškou zameranou na Boží plán so ženou. Spoločne sa zamýšľali aj nad tým, prečo je dôležité zaoberať sa svojim obrazom Boha.  Počas dňa sa snažili vystavovať svoj život Božiemu pohľadu cez rôzne aktivity a adoráciu. Ženám sa podarilo vytvoriť srdečné spoločenstvo, ktoré sa prejavilo aj počas spoločného zdieľania a obeda.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top