ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. MÁRIE

Z Božej dobroty sa v tomto roku dožila svojho životného jubilea 85  rokov  sr. Mária Glišová. Za dar jej života sestry ďakovali pri sv. omši. Vyprosovali  od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všedných dní a ďakovali jej za vernosť v zasvätenom živote. Zablahoželali jej aj sestry z provinciálneho vedenia.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top