CESTA NEDOKONALOSTI

Duchovné cvičenia v beckovskej komunite viedol exercitátor páter Bohuslav Šprlák, O.Praem pre jedenásť sestier od 8.3 do 14.3.2020. Témou duchovných cvičení bola Cesta nedokonalosti. Cesta nedokonalosti začína pozvaním Ježiša, ktorý mi hovorí: …„Poď rýchlo dolu!“ Ponúka mi rebrík, po ktorom sa ide dolu. Zostupuje sa až na dno svojej biedy. Až z tejto hlbokej biedy duša vykríkne: „ Ježišu pomôž mi!“ A to je cesta nedokonalosti. Jedinou prekážkou je pýcha, predovšetkým tá duchovná. Jediným protijedom pýchy je pokora. Sám Boh je Pokora a On nás volá do spoločenstva s Ním. Každá malá, zranená duša sa môže stať svätou. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top